Go to Top

Científics del VHIO han aconseguit eliminar tumors pulmonars en models preclínics

Font imatge: Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO)

Estudis anteriors dels mateixos investigadors ja van demostrar que Myc era una proteïna clau en el desenvolupament de tumors i van trobar com inhibir-la amb teràpia gènica en models animals

Es tracta d’una proteïna implicada en el desenvolupament de diferents tumors, de manera que una teràpia contra ella podria ser beneficiosa com a suport terapèutic en diversos tipus de càncer

L’estudi, liderat per l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO), ha aconseguit eliminar tumors pulmonars en ratolins inhibint la proteïna Myc, clau en el desenvolupament de molts tumors. Aquest estudi, publicat a la revista Genes & Development, confirma la no aparició d’efectes secundaris després d’administrar tractaments repetits i a llarg termini i, el més important, ha demostrat que no apareixen resistències al tractament, una de les grans preocupacions en els tractaments antitumorals. Aquests resultats confirmen que els tractaments antitumorals basats en la inhibició de Myc són una via terapèutica sòlida i efectiva per al desenvolupament de nous fàrmacs.

La proteïna Myc té un paper important en la regulació de la transcripció gènica i està implicada en processos de proliferació, diferenciació cel·lular i apoptosi (mort cel·lular programada, necessària per a la regeneració dels teixits i l’eliminació de cèl·lules malmeses). La proteïna actua com un gen regulador que controla l’expressió de fins al 15% dels gens humans. Amb tot, desajustos en aquesta proteïna produeixen una proliferació cel·lular descontrolada, cosa que pot originar l’aparició de càncer en diversos teixits. De fet, Myc està desregulada en la majoria de tumors, com el de cèrvix, mama, còlon, pulmó i estómac.

Aquests resultats esperançadors ofereixen prou evidència científica per plantejar el pas de la inhibició de Myc en pacients. “Ara el nostre repte per al futur és aconseguir una manera d’inhibir Myc que sigui viable des del punt de vista farmacològic, que es pugui administrar i que sigui segura. Serà el pas previ a dissenyar assajos clínics amb inhibidors de Myc”, explica la Dra. Soucek. “Tenim moltes ganes que arribi aquest moment i estic totalment convençuda que canviarà el curs de la teràpia contra el càncer, tot i que encara queda camí per recórrer”.

Podeu llegir més informació a la Nota de prensa completa

Conèixer el servei de Gabinet de premsa per al sector Salut de Galènia

Share Button