Go to Top

Una proteïna que prediu el càncer renal en etapes inicials

Dra. Anna Meseguer, responsable del grup de Fisiopatologia Renal (CIBBIM-Nanomedicine) del VHIR i el Dr. Enric Trilla, uròleg de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Font Imatge: Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)

En motiu del Dia Mundial del Ronyó: 14 de març

Identifiquen una proteïna que prediu el càncer renal en etapes inicials i el seu pronòstic

-L’estudi ha seguit l’evolució d’un gran nombre de pacients al llarg de cinc anys i ha correlacionat la presència del marcador –la proteïna HAVCR-1/KIM1– amb el diagnòstic del tumor i el seu pronòstic

-Els investigadors, davant dels resultats de l’estudi, defensen que el següent pas és utilitzar aquesta proteïna per a fer un cribratge poblacional en orina a la cerca de pacients amb aquest càncer renal

Investigadors del grup de Fisiopatologia Renal (CIBBIM-Nanomedicine) del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) han confirmat la relació entre una proteïna de membrana de cèl·lules renals, anomenada HAVCR-1/KIM1, i l’evolució de diferents tipus de càncer renal. L’estudi mostra una forta correlació entre la presència d’aquesta proteïna en orina i el risc de desenvolupar càncer renal, concretament del tipus cèl·lula clara (ccRCC) i papil·lar, i per primera vegada es relacionen els nivells de la proteïna en el tumor i en l’orina amb el grau i la malignitat dels tumors. D’aquesta manera la proteïna HAVCR-1/KIM1 es confirma com un marcador de gran utilitat per diagnosticar tumors de cèl·lules renals i determinar-ne la gravetat i l’estadi de desenvolupament.

Tot i que la proteïna es detecta en càncer renal de cèl·lula clara (ccRCC) i papil·lar, aquest treball, publicat a l’European Journal of Cancer, ha demostrat per primera vegada que únicament en els pacients que desenvolupen ccRCC, i no altres tipus de tumors, la proteïna HAVCR-1/KIM1 s’expressa també a la part normal del ronyó, és a dir, a la part on no hi ha evidència de tumor. “Per tant els resultats apunten que l’expressió anòmala d’aquesta proteïna en el teixit renal confereix susceptibilitat a desenvolupar tumors del tipus ccRCC i també en detecta la presència en etapes inicials”, resumeix la Dra. Anna Meseguer, responsable del grup de Fisiopatologia Renal (CIBBIM-Nanomedicine) del VHIR i de l’estudi.

El carcinoma renal (RCC) és el més habitual dels càncers urològics, amb una mortalitat mundial de 100.000 casos/any. Representa el 3% de tots els nous casos de càncer i la seva incidència ha anat en augment durant les darreres 3 dècades. Existeixen diversos tipus de càncer renal, però el més freqüent amb diferència és l’anomenat de “cèl·lules clares” (ccRCC), que representa el 75-80% de tots els tumors renals i que és, alhora, un dels més agressius. “Un dels problemes principals d’aquest tipus de càncer és que no presenta signes, símptomes o anomalies bioquímiques que permetin la seva detecció precoç. En alguns casos es detecta de forma incidental, aleshores la malaltia acostuma a estar molt avançada, amb poques possibilitats de curació i consegüentment la seva mortalitat és molt elevada (95%). Fins ara, no hi ha cap manera de detectar-lo precoçment de manera específica”, comenta el Dr. Enric Trilla, metge adjunt del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

La Dra. Meseguer conclou: “Segons les nostres dades, tenim el convenciment que ens trobem davant del primer i únic marcador precoç de càncer renal. Sembla factible i fàcil detectar HAVCR-1/KIM1 en orina en estadis molt inicials del desenvolupament de tumors renals de cèl·lules clares. Això el converteix en un excel·lent biomarcador per a dur a terme un diagnòstic específic i precoç dels tumors de cèl·lules renals i podria canviar l’escenari actual d’aquest tumor de tan mal pronòstic”.

 Identifiquen una proteïna que prediu el càncer renal en etapes inicials i el seu pronòstic

Foto que mostra una Imatge representativa de l’expressió i localització de HAVCR/KIM-1 en carcinomes renals papil•lars (panell superior dret) i de cèl•lula clara (ccRCC) (panell inferior dret). Els panells de l’esquerra mostren la tinció de la proteïna HAVCR/KIM-1 en la part no tumoral del carcinoma papil•lar (panell superior) i de cèl•lula clara (panell inferior).

Font imatge: Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)

Podeu legir més informació a la Nota de prensa completa

Conèixer el servei de Gabinet de premsa per al sector Salut de Galènia

Per a consultar i seguir els “Dies de” més rellevants, us podeu subscriure al  nostre calendari de Dies Commemoratius de Salut

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *