Go to Top

L’esperança de vida dels ciutadans de Barcelona s’incrementa 6 anys des del 1991

– El 2012, se situà en 80 anys per als homes i 86,2 per a les dones, xifres lleugerament superiors a les mitjanes de Catalunya i Espanya

– El càncer de pulmó i el de mama, principals causes de mortalitat prematura en homes i dones, respectivament

L’esperança de vida dels ciutadans de Barcelona s’ha incrementat 6 anys durant les dues últimes dècades, segons destaca l’informe La Salut a Barcelona 2012 publicat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). L’ASPB és la institució que vetlla per la vigilància de la salut pública de Barcelona, la seva ciutadania y els seus visitants. Va iniciar les seves activitats com a tal l’1 de gener del 2003, i presenta anualment els resultats de salut pública de la ciutat en el Ple de l’Ajuntament, per al seu debat. Galènia hi col·labora des de l’any 2003.

lasalutabarcelona2012 (1)El 2012, l’esperança de vida al nàixer dels ciutadans de Barcelona se situà en 80 anys per als homes i 86,2 per a les dones, xifres lleugerament superiors a les de Catalunya (79,5 i 85,3) i Espanya (79,4 i 85,4). Segons l’informe, les principals causes de mortalitat prematura en els homes van ser el càncer de pulmó, el suïcidi i la malaltia isquèmica cardiaca. En les dones, els principals factors van ser el càncer de mama i el de pulmó.

Cribratge de malalties

La participació en el programa de cribratge de càncer de mama es va mantenir estable, al voltant del 50%, degut a que moltes dones realitzaren els controls a través de la sanitat privada. Es van detectar 4,8 tumors per cada 1.000 dones.

Respecte els altres dos tipus de càncers susceptibles de detecció precoç, un 43,6% de les dones i els homes d’entre 50 i 69 anys van participar en el cribratge de càncer de colon. Per al de cèrvix es realitzaren 64.739 citologies. També es constatà una evolució favorable en el control de malalties i factors de risc, com la diabetis mellitus, la hipertensió arterial i el risc cardiovascular, en els pacients atesos en centres d’atenció primària.

Els casos de tuberculosi van disminuir de 37,1 per cada 100.000 habitants l’any 2000, a 21,2 el 2012, acumulant una reducció mitjana anual del 3% sostingut. La xifra del 2012 és la tasa més baixa de les últimes dècades a la ciutat.

Tractaments per consum de drogues

Dins del Pla d’Acció sobre Drogues 2013-1016 aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, al 2012 els centres d’atenció i seguiment registraren 4.000 primeres visites, de les quals el 48% van ser per motius relacionats amb l’alcohol, el 22% amb la cocaïna, el 17% amb els opiacis i el 13% amb el cannabis. Aquestes xifres indiquen una disminució en els tractaments per cocaïna, i un increment sostingut de l’acohol.

Enllaç a l’informe complet a la web de l’ASPB.

Conèixer el servei de Comunicació multiformat de Galènia

Share Button