Go to Top

Sida, VIH i xarxes socials

Fa dues dècades, Internet va revolucionar la forma de comunicar-se i informar-se de la societat. I l’auge de les xarxes socials, impulsat principalment per l’expansió de Facebook al 2007, va tornar a regirar una societat on, paradoxalment, l’anonimat de la Xarxa proporciona més intimitat que mai, però atorga als ciutadans més projecció pública que la que mai hagin tingut.

Les xarxes socials han dibuixat un nou panorama no només en la forma en què ens comuniquem amb els nostres coneguts, sinó en la manera en com obtenim, processem i gestionem la informació. El camp de la salut no és aliè a aquest fenomen, i per això ha estat un dels aspectes analitzats per l’Informe Quiral 2012: La comunicació pública al voltant de la sida i el VIH. (Enllaç de descàrrega arxiu PDF)


Facebook_logoFacebook

Al 2012, més de 17 milions de persones es connectaven cada dia a Espanya a Facebook, dels més de 850 milions d’usuaris actius a nivell mundial. La xifra espanyola, 5 milions superior a la del 2011, donava una idea del potencial abast de les més de 300 pàgines sobre la sida i/o VIH de les quals, segons l’informe, disposava la xarxa social llavors. Les principals, amb més de 200.000 likes, eren les d’AIDS Healthcare Foundation, Greater than AIDS i Born free of VIH. S’havia de baixar fins les posicions 14 i 15 del ranking per trobar les primeres pàgines en espanyol: Acción Solidaria (6.338 likes) i Red Latinoamericana Vih Sida (5.691 likes).

Per això s’entén que la facilitat amb què es difon la informació a Facebook i la seva utilitat com a eina de recolzament social sigui aprofitada per organitzacions benèfiques. Els objetius de cada pàgina, això sí, varien en funció de les necessitats de cada organització: recolzament social (usuaris que busquen persones amb qui xatejar); recolzament emocional; recolzament informatiu (últimes notícies i esdeveniments, demanda de voluntaris); recolzament a l’autoestima; i recolzament instrumental (demanat i donar informació entre els usuaris).

twitter-logo-2012-newTwitter

En general, els temes relacionats amb VIH i sida que apareixen a Twitter s’agrupen en tres grans blocs: a) tractaments i nous descobriments; b) informació general; c) recolzament a les persones que han estat diagnosticades.

Twitter és un canal que s’utilitza principalment per difondre informació de contingut científic o informatiu. La naturalesa dels tweets, limitats a 140 caracters, fa que aquests tinguin un estil taxatiu, similar al que s’utilitza en els titulars periodístics. Però aquest fet, juntament amb la immediatesa, condueix a que moltes de les publicacions proporcionin informació incompleta o molt resumida, cosa que pot donar lloc a interpretacions errònies. La credibilitat dels missatges, doncs, ve avalada per la tipologia i el prestigi de la font que els remet, i pels enllaços als quals remet el tweet.

Més presència en xarxes

L’informe conclou que el VIH ha passat de ser una patologia estigmatitzada i marginal a un problema de salut que incumbeix a tota la societat. A això ha contribuït Internet, mitjançant la creació d’espais virtuals de trobada i com a plataforma per a la recerca i l’intercanvi d’informació.

Per aquesta raó, és important que entitats i organismes oficials i de referència en matèria de VIH i sida estiguin més presents en les xarxes socials, coneguin quins són els temes que susciten major debat i incorporin aquests canals en la seva estratègia de comunicació institucional.

Llegir més sobre el servei de Xarxes socials, web i salut 2.0 de Galènia.

Share Button