Go to Top

El catàleg de gens de la flora intestinal es triplica i dibuixa un superorganisme cada cop més gran

Font imatge: Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Grup de Fisiologia i Fisiopatologia digestiva del VHIR.

  • S’ha ampliat el catàleg de gens microbians coneguts, de 3 a 10 milions 
  • La revista Nature Biotechnology publica noves dades del Projecte MetaHIT

Un equip d’investigadors del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), amb el Dr. Francisco Guarner al capdavant, són els únics participants espanyols en dos treballs que sumen nous resultats al Projecte MetaHIT. Tots dos estudis, publicats aquest passat diumenge 6 de juliol a la revista Nature Biotechnology, suposen un pas més en el coneixement del microbioma intestinal. Un dels articles descriu com s’ha ampliat el catàleg de gens microbians coneguts, de 3 milions a 10 milions, i l’altre article explica com s’han identificat, gràcies a un nou enfocament en l’anàlisi bioinformàtica, més de 500 espècies totalment desconegudes fins ara en la microbiota humana.

Els microorganismes que viuen amb nosaltres es xifren en uns 100 bilions, 10 vegades més que el nombre total de cèl·lules humanes. El Projecte MetaHIT ha acomplert el seu objectiu: desxifrar la caracterització i variabilitat genètica de gran part de la comunitat de microorganismes que viuen al tub digestiu dels humans. Els resultats inicials d’aquest mateix projecte, l’any 2010, van apuntar a 3.300.000 gens diferents, traduïts en 20.000 funcions diferents, 5.000 de les quals eren totalment desconegudes fins llavors. Cada individu posseeix uns 600.000 d’aquests gens microbians i 300.000 són una base que es repeteix de manera constant entre tots els individus. A la mostra d’estudi inicial de 760 individus, emprada l’any 2010, s’han incorporat mostres procedents de poblacions molt diferents – 340 mostres procedents de població xinesa i 140 de l’Human Microbiome Project (HMP), situant la mostra d’estudi final en uns 1.300 individus aproximadament. “En aquest nou estudi la xifra es multiplica per 3 i s’assoleixen els 10 milions de gens microbians, concretament 9.879.896 gens diferents”,explica el Dr. Francisco Guarner.

La dada més important és que tot i que s’ha multiplicat per 3 aquest catàleg de gens, la base comuna que es repeteix a totes les mostres, provinguin d’on provinguin, continua sent de 300.000 gens. De manera que la diferència entre els 3,3 i els 10 és a costa de variacions individuals, és a dir, gens “més rars” que es troben en menys d’un 5% o fins i tot en menys d’un 1% de la població.

Aquests resultats formen part del projecte europeu MetaHIT, amb una dotació d’11,4 milions d’euros per a investigar com es relaciona el microbioma humà amb la salut i la malaltia. El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) és un dels 13 participants en aquest projecte

Alguns resultats previs de MetaHIT:Desxifrat per primera vegada el metagenoma humà (3 de març de 2010); Els éssers humans es classifiquen en tres grans grups segons el tipus de flora intestinal que tenen (20 d’abril de 2011); La flora intestinal pot determinar la salut de les persones obeses (3 de setembre de 2013).

Per a més informació, veure la nota de premsa completa i impactes a mitjans de comunicació

 

Share Button