Go to Top

La inhibició de Myc demostra ser una estratègia terapèutica eficaç contra el tumor cerebral més agressiu

Foto: VHIO. Equip de Laura Soucek, d’esquerra a dreta: Marie-Eve Beaulieu, Jonathan Whitfield, Laura Soucek, Érika Serrano del Pozo, Daniel Massó i Vallés, Toni Jauset González.

Una investigació liderada per l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO) presenta els resultats preclínics més complets, a dia d’avui, que validen la inhibició de Myc, una proteïna clau implicada en el desenvolupament de diferents tumors, com a estratègia terapèutica en glioma.

El grup de Modelització de teràpies antitumorals en ratolí del VHIO dirigit per la Dra. Laura Soucek ha publicat el seu nou treball a Nature Communications, on per primera vegada, s’ha validat l’ús d’un inhibidor de Myc en mostres del tumor de cervell humà més freqüent, i confirmat que bloquejar a Myc impedeix que les cèl · lules tumorals i les seves progenitores es divideixin i proliferin eficientment.

Prèviament, l’any passat, el mateix grup havia aconseguit eliminar tumors pulmonars en ratolins transgènics gràcies a aquesta estratègia que consisteix a expressar Omomyc, un inhibidor de Myc dissenyat per la Dra. Soucek, en models de ratolí en forma de transgèn. En veure els resultats reeixits, els investigadors volien confirmar l’eficàcia de la inhibició de Myc en diferents tumors i, més enllà dels models transgènics. “Després dels primers i prometedors resultats, la gran preocupació de l’equip era com aquestes troballes podien fer-se extensius als tumors humans“, comenta la Dra. Laura Soucek.

Els investigadors d’aquest equip no van trigar a aconseguir aquest següent objectiu en transferir cèl·lules canceroses humanes a ratolins immunodeprimits. “És la primera vegada que hem validat els resultats de Omomyc en mostres de tumors humans i hem confirmat que la inhibició de Myc és eficaç contra el tumor un cop format, però també actua contra les cèl·lules que inicien el tumor i impedeixen que es divideixi, proliferi i es desenvolupi de nou “, resumeix els resultats d’aquest estudi la Dra. Soucek. En conclusió, les noves possibilitats que ens ofereix la inhibició de Myc, com estratègia terapèutica davant els tumors cerebrals, obren un camp ple d’esperança.

Podeu llegir la nota de premsa seguint l’ enllaç.

Share Button