Go to Top

Un estudi molecular confirma que existeixen quatre subgrups diferents del càncer de mama HER2+

DrAleix-Prat

Imatge: Vall d’Hebron Instituto de Oncología (VHIO)

Un nou treball de recerca dirigit pel Dr Aleix Prat, responsable del Grup de Genòmica Translacional de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) de Barcelona ha confirmat que el càncer de mama HER2 + es pot classificar en quatre subgrups diferents segons les seves característiques moleculars. Els resultats han estat publicat al Journal of the National Cancer Institute (JNCI).

El càncer de mama HER2 + es caracteritza per la presència d’un gran nombre de receptors HER2 i una major activitat proliferativa de les cèl·lules tumorals; com a conseqüència, es tracta de tumors molt agressius, amb un elevat risc de recaigudes i mortalitat.

En els últims anys, l’aparició de tractaments dirigits contra el receptor HER2, com el trastuzumab, el lapatinib o el pertuzumab, ha millorat molt l’escenari per als pacients amb aquesta malaltia, però no tots els tumors HER2 + responen igual als tractaments. Aquesta observació va portar a un primer estudi, liderat també pel Dr Aleix Prat i el Dr José Baselga, “Physician-in-Chief” del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York, en el qual ja havien advocat per la subclassificació de HER2 + base de la seva capacitat per predir la resposta a la quimioteràpia i al tractament anti -HER2. Ara, aquest nou treball enforteix els resultats anteriors i confirma que existeixen diferents subgrups amb característiques moleculars diferents, gràcies a la utilització de tècniques genòmiques.

S’espera que el fet de poder identificar els subtipus de càncer de mama HER2 + mitjançant tests genòmics acostarà els pacients cap a un diagnòstic cada vegada més específic, i com a conseqüència, proporcionarà un tractament més dirigit i personalitzat. En aquest sentit, el programa de plataformes genòmiques del CatSalut ha incorporat recentment el test genòmic PAM50, que permet caracteritzar el càncer de mama a nivell biològic, per a la seva utilització en càncer de mama hormonosensible en diversos centres hospitalaris de Catalunya.

Share Button