Go to Top

La immunoteràpia demostra eficàcia contra el càncer de bufeta metastàtic

Un estudi multicèntric en què ha participat com a únic centre espanyol el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) presenta els novedosos resultats d’un assaig clínic de fase I en què s’ha fet servir la immunoteràpia contra el càncer de bufeta metastàtic. L’estudi, en el qual ha participat la Dra. Cristina Cruz, oncòloga i investigadora clínica del Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs del VHIO, i que s’ha publicat avui a la revista Nature,demostra l’eficàcia d’un tractament d’immunoteràpia per fer disminuir la mida dels tumors metastàtics de bufeta, en què les opcions terapèutiques són escasses i de baixa eficàcia. Aquesta recerca clínica constitueix doncs una gran esperança per a aquest tumor de mal pronòstic.

Els tumors de bufeta són més freqüents en els homes que en les dones. Amb una incidència de 39 casos per 100.000 habitants, arriben a ser el quart tipus de tumor quant a la seva incidència en els homes i el cinquè en la població general. Són tumors molt relacionats amb el consum de tabac i solen tenir mal pronòstic, amb relativament poques opcions terapèutiques, de manera que qualsevol millora en el seu tractament i en la supervivència dels pacients suposa un avenç.

La immunoteràpia, un tractament d’ampli espectre

La  immunoteràpia es basa en utilitzar el propi sistema immunitari del pacient amb càncer per a lluitar contra les cèl·lules canceroses.

Una recerca prèvia havia detectat que la proteïna PD-L1 es troba en una gran varietat de tumors i facilita que les cèl·lules tumorals s’escapin de la vigilància del sistema immunitari. La idea inicial d’aquest estudi es basava en aquesta troballa i proposa administrar immunoteràpia dirigida a bloquejar la proteïna PD-L1 del tumor, que està present en un 30% dels tumors metastàsics de bufeta, per tal de compensar així aquest intent de les cèl·lules tumorals d’escapolir-se del sistema immunitari. “Aquesta proteïna bloqueja la resposta immunitària del pacient i la inhabilita per a lluitar contra les cèl·lules canceroses”, explica la Dra. Cruz. Els resultats d’aquest assaig clínic amb un fàrmac antiPD-L1 confirmen aquesta idea i s’ha comprovat que en administrar inmunoteràpia s’ha restaurat la resposta immunològica dels pacients i ha disminuït la grandària del tumor en un 43% dels pacients tractats que tenien tumors que presentaven la proteïna PD-L1.

Davant d’aquests resultats es va decidir ampliar el grup d’estudi i administrar també el fàrmac inmunoterapèutic a pacients amb càncer de bufeta metastàtic independentment del biomarcador PD-L1. Els resultats van evidenciar que el fàrmac també aconseguia un 11% de respostes en el grup de càncer de bufeta sense expressió de la proteïna PD-L1 (PD-L1-).

“La immunoteràpia proporciona una possibilitat de teràpia en els càncers amb poques opcions de tractament com el càncer de bufeta” exposa el Dr. Josep Tabernero, investigador principal d’aquest estudi i director del VHIO, i contínua, “Els assajos clínics en els quals participem ens estan mostrant resultats molt prometedors per apostar pel camp de la immunoteràpia. Cada nou resultat que s’aconsegueix amb aquestes noves estratègies demostra que realment funcionen i consolida la immunoteràpia com una ferma opció terapèutica contra el càncer “.

Share Button