Go to Top

L’informe ‘La Salut a Barcelona 2013’li pren el pols a la ciutat

El nou programa Vigilància dal·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries als menjadors escolars de Barcelona (VAIAME), les noves mesures sobre leducaciósexual i latencióa joves i adolescents són els temes més nous.

Ahir es va presentar en roda de premsa l’informe La Salut a Barcelona 2013,publicat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i que destaca xifres importants sobre la salut pública de la ciutat. L’ASPB recull i analitza sistemàticament dades sobre diferents problemes relacionats amb la salut, per oferir una visió de conjunt de l’estat de salut dels barcelonins i ajudar a determinar les actuacions prioritàries.

Des de l’any 2003 l’ASPB prepara un informe anual sobre la salut de la ciutat amb la col·laboració de Galènia i presenta els resultats al Ple de l’Ajuntament. Això ens permet el luxe d’observar com han canviat els indicadors de la nostra salut a Barcelona.

Al 2013, es va integrar un nou programa de Vigilància d’al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries als menjadors escolars de Barcelona (VAIAME), per tal de reduir els problemes associats als al·lèrgens alimentaris. En la primera fase, les dades recollides en 129 escoles assenyalaven que un 4,1% dels alumnes declaraven patir una al·lèrgia o intolerància alimentaria, essent les dietes especials a causa de la intolerància a la Lactosa (17,3%) i a l’al·lèrgia a les fruites rosàcies (17%) les més sol·licitades. La segona fase del programa pretenia promoure la implementació d’un Pla de Control d’al·lèrgens (PCAIA) en la totalitat dels menjadors escolars de Barcelona.

La utilitzaciódels serveis sanitaris i lesperança de vida mostren  estabilitat 

Al 2013, es va observar estabilitat en l’ús dels recursos sanitaris, amb una reducció del 9,3% de la despesa farmacèutica i del 7,2% en les prescripcions de receptes mèdiques. Les causes d’hospitalització més freqüents de la població de Barcelona segueixen sent les malalties de l’aparell circulatori i les del sistema nerviós i els òrgans dels sentits. En les dones s’ha de destacar els ingressos per causa obstètrica, que ocupen el tercer lloc.

La meitat de les intervencions quirúrgiques dels barcelonins s’han realitzat mitjançant cirurgia major ambulatòria, la qual afavoreix la recuperació dels pacients.

Al 2012 l’esperança de vida a Barcelona, amb una mitjana de 79,9 anys en els homes i de 85,7 anys en les dones, es manté pràcticament estable i lleugerament superior a l’obtinguda a Catalunya i Espanya, però amb desigualtats territorials. Entre les causes de mortalitat, la mortalitat per malalties de l’aparell circulatori, per malalties respiratòries i per trastorns mentals ha registrat un augment respecte al 2011. En canvi, la mortalitat per càncer, inclòs el càncer de mama, ha registrat una reducció de les seves xifres.

Les infeccions de transmissiósexual augmenten

Les infeccions de transmissió sexual segueixen augmentant i afecten en major proporció als homes homosexuals i als joves. S’ha detectat un augment de les malalties de transmissió sexual, per això, i per tal de prevenir i controlar aquestes infeccions, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un nou pla de mesures sobre l’educació sexual i l’atenció a joves i adolescents, conjuntament amb les entitats de la ciutat.

En relació a la infecció per VIH/sida, al 2013 s’ha observat una reducció de les taxes de VIH d’un 8,2% i de Sida d’un 31% respecte al 2012 i un retràs en el diagnòstic del 37,5%, molt inferior a l’observat en Catalunya (42%) i Espanya (50%).

La Tuberculosis arriba a les taxes més baixes de la història

Por últim, destacar que la incidència de tuberculosis a Barcelona ha arribat als nivells més baixos de la història, amb un descens del 4% respecte a l’any 2012, i que s’han mantingut o millorat els nivells de consum de tabac i d’alcohol. De totes maneres, l’alcohol segueix sent l’addicció més important, representant el 40% de les persones que acudeixen als Centres d’Atenció i Seguiment a les drogodependències.

Enllaç a l’informe complet a la web de la ASPB (inclou resum executiu en castellà i anglès).

 

 

Share Button