Go to Top

El VHIO serà pioner e l’ús de la biòpsia líquida per a recerca del càncer colorectal metastàsic

Divendres dia 20 de febrer el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) va fer públic en Roda de Premsa la incorporació de tota la tecnologia i equipaments necessaris per realitzar biòpsies líquides, per primera vegada, en un centre de recerca acadèmic. La biòpsia líquida, també coneguda com a test de biomarcadors basats en la sang, permet analitzar de manera més ràpida i simplificada, poc invasiva i molt sensible les mutacions tumorals RAS (KRAS i NRAS) en tumors, a partir d’una única extracció de sang, en comptes d’una biòpsia de teixit.

L’equipament ja està incorporat en el laboratori de genòmica del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) gràcies a un acord amb Merck Serono i Sysmex Inostics, que han apostat perquè sigui aquest centre de referència qui incorpori la biòpsia líquida com a part del seu programa de recerca. L’elecció del VHIO per a la instal·lació d’aquest primer equip respon a l’alt grau d’especialització del seu laboratori de Genòmica, juntament amb la seva reputació, enorme experiència i les garanties que ofereix en investigació  translacional per a l’avanç de la Medicina de Precisió. Aquesta tecnologia anomenada BEAMing proporciona resultats de l’estat de la mutació en pocs dies, fet que ajuda a decidir el tractament més específic i dirigit per a cada cas.

Aproximadament la meitat dels pacients amb càncer colorectal metastàtic (CCRm) tenen tumors amb mutacions RAS. L’estudi d’aquestes mutacions en aquests pacients són necessàries per ajustar les teràpies amb anticossos monoclonals antireceptor del factor de creixement epidèrmic (anti-EGFR) doncs poden millorar els resultats en pacients amb aquest tipus de càncer que presentin RAS natiu. La biòpsia líquida és un mètode més ràpid, molt menys invasiu (una senzilla extracció de sang) i altament sensible per a la detecció de biomarcadors RAS (KRAS i NRAS) en càncer colorectal metastàtic i conèixer, així, quins pacients es beneficiaran d’un tractament específic i dirigit per a aquesta mutació. Es tracta d’un pas més en la medicina personalitzada que des del VHIO s’està impulsant per poder avançar cap a tractaments més dirigits, en funció del tipus de càncer i de pacient.

Segons indica el Dr. Josep Tabernero, director del vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO): “Una vegada que aquest test de biomarcadors RAS mitjançant biòpsia líquida hagi rebut la seva marca CE, es convertirà en un important avenç en l’anàlisi de pacients amb CCRm i en una eina útil per a prendre decisions sobre el tractament. Els pacients amb càncer colorectal metastàtic poden respondre de diferent forma a tractaments diversos, per aixó és important comprendre millor el tumor, especialment la seva biologia i genètica. En aquest sentit, el mètode de la biòpsia líquida pot estalviar temps, comparat amb els tests actuals de RAS, i evita als pacients una biòpsia de teixits o un procediment quirúrgic. Només necessitarem una mostra de sang per proporcionar resultats en dos o tres dies”.

El VHIO s’ha convertit en el primer centre acadèmic i de recerca del món que incorpora aquesta tecnologia en els seus programes d’investigació, però al llarg de 2015 s’establiran més laboratoris. S’espera que el test de biomarcadors mitjançant biòpsia líquida rebi l’aprovació de Conformitat Europea (amb la marca CE) en els mesos vinents i, així, fer-lo accessible a una població més àmplia de pacients amb càncer colorectal mestastàsic.

En la roda de premsa del dia 20 de febrer, hi van assistir l’Hble Conseller de salut Sr. Boi Rui, El  Dr. Josep Tabernero, director del VHIO, Belén Garijo, membre del Comitè Executiu de Merck i CEO de Merck Healthcare, i Fernando Andreu, CEO de Sysmex Inostics.

Podeu accedir a la Nota de premsa completa

 

 

Share Button