Go to Top

VHIO TROBA UNA POSSIBLE NOVA TERÀPIA ÚTIL PER AL TRACTAMENT DEL CÀNCER DE PÀNCREES

  • Un estudi liderat pel Vall dHebron Institut dOncologia ha demostrat leficàcia de librutinib, un inhibidor de la cinasa BTK, en el tractament del càncer de pàncrees.
  • És probable que en poc temps siniciïn els assaig clínics per a validar l’ús de librutinib en el càncer de pàncrees.

Un estudi, realitzat per Investigadors del grup de Modelització de Teràpies Antitumorals en Ratolí del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i liderat per la Dra. Laura Soucek, ha demostrat la utilitat de l’ibrutinib en el tractament del càncer de pàncrees, un dels tumors més agressius i amb menor resposta terapèutica. Els resultats d’aquest estudi, publicat a la revista Cancer Research, demostren que aquest fàrmac inhibidor de la cinasa BTK, usat ja en algunes leucemies i limfomes, alenteix el creixement de tumors en models d’adenocarcinoma de pàncrees en ratolí, el tumor de pàncrees més freqüent i de molt baixa supervivència. L’administració de l’inbrutinib millora la supervivència dels ratolins, tant si és usat com a monoteràpia com si és  combinat amb la gemcitabina, la quimioteràpia habitual en tumors de pàncrees.

 

Al tractar-se d’un fàrmac ja existent, l’ús del qual ja està aprovat en altres tipus de càncer,  és probable que en poc temps s’iniciïn els assaig clínics per a validar-ne l’ús en tumors de pàncrees. “Entre un descobriment científic i la seva aplicació clínica normalment passen anys. En aquest cas, atès que leficàcia i la seguretat daquest fàrmac ja es coneixen i que ha estat aprovat amb antelació per a altres menes de tumors, és raonable esperar que ràpidament es posaran en marxa els assaigs clínics destinats a validar-ne l’ús per al càncer de pàncrees”, comenta la Dra. Soucek, investigadora principal del grup de Modelització de Teràpies Antitumorals en Ratolí del VHIO.

 

A més, aquest estudi possibilita noves teràpies per a patologies fibròtiques, com la pancreatitis o la fibrosi hepàtica, ja que l’ibrutinib podria ser una opció terapèutica per aquests tipus de malalties.

 

Llegiu la nota de prensa completa a la web del VHIO

Share Button