Go to Top

L’Informe de Salut Pública d’enguany és una fotografia dels barris més afectats per la desigualtat

Ahir es va presentar en Roda de Premsa l’Informe de Salut Pública de Barcelona, publicat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Ja fa 31 anys que aquest informe recull les dades sobre els determinants de la salut i l’estat de la salut dels ciutadans de Barcelona. L’informe ofereix una  visió global de la salut dels barcelonins i ha esdevingut una eina molt útil en la determinació de prevencions i actuacions de l’àmbit de la salut a la ciutat.

Aquest ha estat el 12è any que Galènia ha col•laborat amb l’ASPB per preparar l’informe  i presentar els resultats al Ple de l’Ajuntament, que enguany tindrà lloc els propers dies

La salut no està distribuïda de forma homogènia a la ciutat
L’informe d’enguany, que recull les dades de l’any 2014, destaca l’esforç que s’ha realitzat per tal d’avaluar les diferències entre els barris de la ciutat. L’ASPB ha apostat per una eina promoguda per l’Organització Mundial de la Salut, la Urban HEART (Equity Assessment and Response Tool), una matriu d’indicadors que resumeixen de forma visual i senzilla les desigualtats entre els barris barcelonins. El quadre que en resulta mostra sis indicadors de salut (esperança de vida al néixer, la raó de mortalitat comparativa, la raó d’anys potencials de vida perduts, la taxa de tuberculosi, la taxa de fecunditat adolescent, i la prevalença de naixements amb baix pes) i sis indicadors determinants de la salut (índex de sobre-envelliment, percentatge de persones de 75 anys o més que viuen soles, Índex de Renda Familiar Disponible, percentatge de persones de 15 anys o més amb estudis primaris o menys…) per als 73 barris de la ciutat.

presentacio-informe-salut1Els resultats mostren que els territoris de Barcelona que concentren els pitjors resultats en salut són: Ciutat Vella, Nou Barris, part de Sant Andreu, així com barris de Sants Montjuïc, un d’Horta-Guinardó i un de Sant Martí. En canvi, aquells barris amb resultats més positius es troben a l’Eixample, Gràcia, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Sant Martí.

Les desigualtats entre els barris, però, no estan originades per factors relacionats amb els recursos i els equipaments sanitaris, sinó que tenen el seu origen en altres condicionants com l’habitatge o la situació econòmica i laboral.

L’eina ha mostrat que tot i que el conjunt de la ciutat té un bon nivell de salut, existeixen marcades desigualtats  i així la reducció d’aquestes ha esdevingut una de les prioritats del nou govern municipal.

La població es manté estable i les ajudes als aturats disminueixen

L’any 2014 el nombre d’habitants de la ciutat de Barcelona s’ha mantingut pràcticament igual, 764.590 homes (47,4%) i 848.691 dones (52,6%), així com el percentatge d’immigrants. També s’ha vist que el nombre de persones grans que viuen soles segueix en augment, 20.186 homes i 68.405 dones no han viscut amb ningú l’any 2014. Durant aquest any també s’han mantingut el nombre de persones a l’atur i, tot i que s’han incrementat el número de contractes temporals, el número d’aturats sense ajudes ha anat a l’alça.

La contaminació de l’aire sota la lupa

La qualitat de l’aire a la ciutat també ha estat un punt important en l’informe de 2014. Així, la preocupació pels alts valor de NO2 s’ha fet palesa i s’ha remarcat la necessitat de mantenir els esforços per tal d’apropar-se a les recomanacions d’organismes com la Organització Mundial de la Salut (OMS). Pel que fa a la qualitat de l’aigua, l’anàlisi de les aixetes dels ciutadans ha assenyalat un excés de plom degut a l’aplicació de la normativa de la concentració màxima de plom permesa a l’aigua de consum, que ha passat de 25 µg/l a 10 µg/l.

La Tuberculosi segueix la tendència a la baixa

L’any 2013 va augmentar l’esperança de vida,que va ser de  80,7 anys en els homes i a 86,6 anys en les dones (era de 79,9 anys en els homes i de 85,7 anys en les dones el 2012). Durant el 2014 s’ha reduït la incidència de la tuberculosi i la de VIH, tot i que aquesta encara segueix sent alta en el grup de persones que practiquen relacions sexuals de risc. En general, les malalties de transmissió sexual necessiten una atenta vigilància.
L’informe de Salut Pública d’enguany remarca la necessitat d’incorporar en futures edicions, indicadors de qualitat assistencial i de satisfacció ciutadana. la salut informe

Podeu consultar l’informe provisional en el següent enllaç http://bit.ly/InformeSalut14

 

 

Share Button