Go to Top

Informe Top Ten Salut 2.0: més actors, més converses, però menys interacció

El passat dimecres 21 d’octubre es va presentar la 2a Onada de l’Informe Top Ten Salut 2.0, elaborat per Planner Media per a Jannsen, com a continuació del primer informe finalitzat el 2013, amb l’objectiu de continuar l’anàlisi de la conversa en salut i de la salut 2.0 en xarxes socials, webs i blocs.

Aquesta segona onada de l’informe comprèn l’anàlisi de la conversa de la salut 2.0 observada entre abril i maig de 2014. A diferència del primer informe, aquesta vegada s’han inclòs molts més perfils i usuaris. En general, l’activitat analitzada ha estat menys efervescent que en l’informe anterior, conseqüència de la pròpia maduració de les xarxes socials.

Aquest segon informe presenta una interessant novetat pel que fa a la metodologia; l’anàlisi de la conversa sobre salut 2.0 s’ha centrat únicament en comptes de Twitter. I és que els números parlen per si sols: s’ha passat d’analitzar 57 comptes de Twitter en 2013 a 1.890 comptes en 2014. Un altre dels motius per centrar l’anàlisi en Twitter és perquè Twitter és la xarxa de microblogging per la qual es decanten més professionals de la salut.

El segon informe Top Ten Salut 2.0 analitza un nombre força gran de categories. L’informe destaca la representativitat del col·lectiu de fisioterapeutes, que no estaven en la primera onada, englobant el 45% dels comptes de Twitter. A ells, se sumen altres dos col·lectius que no es van recollir en l’anterior informe: infermers i farmacèutics d’hospital. En aquest anàlisi s’han inclòs mitjans de comunicació (separats dels periodistes) i centres sanitaris que no s’havien inclòs en el primer informe.

Al Top Ten de les diferents categories, els més seguits com a emissors d’informació, corresponen a comptes personals, mitjans de comunicació i institucions. Pel que fa a l’emissió del missatge es destaca que tot i que el col·lectiu dels fisioterapeutes és el més nombrós (45%) és també el menys actiu. En canvi, en les oficines de farmàcia aquesta relació entre nombre d’usuaris (1%) i activitat (2%) sí que es manté de manera més coherent. A l’altra banda, entre els més actius, hi ha els líders d’opinió i els mitjans de comunicació. Els líders d’opinió representen l’1% dels usuaris en aquest anàlisi però generen el 15% de tuits, igual que els mitjans de comunicació.

TopTen_General

Pel que fa a les fonts d’informació, els mitjans generalistes segueixen ocupant les primeres posicions per davant dels mitjans especialitzats, però en una posició molt igualada. Diario Médico, el País i el compte del Ministeri de Sanitat són les que tenen més seguidors i són més actives. L’informe conclou que aquest és un exemple paradigmàtic de com es van teixint les xarxes socials: al voltant d’uns pocs nodes que van atraient més seguidors. Encara que aquest informe s’ha centrat a Twitter, per les raons més amunt descrites, totes les informacions enllacen amb fonts externes. Això respondria a la necessitat d’oferir contextualització a una informació limitada, per la mateixa plataforma, a uns pocs caràcters.

TopTen_Medios

TopTen_Instituciones

L’informe apunta que els hashtags més usats en l’esfera de la salut 2.0 són els que fan referència a conceptes generals com #salut, #sanitat, #pacients o a patologies de gran incidència: #cancer, #diabetis, #alzheimer. “Càncer” segueix destacant per sobre de les altres etiquetes relacionades amb malalties. Altres hashtags molt utilitzats, però en un període concret i curt, són els que fan referència a un esdeveniment puntual (jornada, congrés) o dies internacionals commemoratius. Pel que fa a les paraules clau, “càncer” segueixen sent la més utilitzada, però en aquesta segona onada també s’ha observat que ara l’acompanya “diabetis“. És interessant observar que els termes utilitzats per referir-se a política sanitària i a tractaments tenen poca presència en la conversa 2.0.

Per concloure, és destacable esmentar que la interacció continua sent l’assignatura pendent en la conversa 2.0 sobre salut; un fet que ja va apuntar la nostra directora, Margarida Mas, per a La Vanguardia el passat mes de setembre en l’article “Xarxes socials, ciència i salut “. En aquest sentit, l’informe conclou que, exceptuant als líders d’opinió i periodistes, són escassos els usuaris que interactuen amb perfils fora del seu col·lectiu.

Per llegir l’informe sencer segueix el següent enllaç goo.gl/DO3ES0
Per accedir a la infografia resum segueix el següent enllaç goo.gl/FLbxKw

 

Share Button