Go to Top

Per què externalitzar un departament de comunicació?

Qualsevol institució o empresa privada, independentment de la conjuntura econòmica que travessi, mai hauria de prescindir de la comunicació. Tal com va dir Margarida Mas durant l’entrega del Premi al Millor Pla de Comunicació Externa atorgat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, “la comunicació és un dels pilars de qualsevol organització, empresa, hospital o centre mèdic, independentment del seu mida “. I és que, una bona comunicació estratègica marca la diferència i pot generar grans oportunitats.

Quan no sigui possible disposar d’un departament de comunicació propi, externalitzar aquest servei comporta els mateixos avantatges a més de comptar amb una major optimització de costos.

Un departament de comunicació externalitzat hauria integrar-se dins de l’organització com si es tractés d’un departament més. Dins el sector salut, és molt important comptar amb professionals especialitzats en aquest àmbit. L’equip que es formi per a cada projecte s’ha d’adaptar a les necessitats d’aquest i de l’organització.

Quins criteris ha de complir un departament de comunicació extern especialitzat en salut?

  • que disposi d’una alta especialització en el sector salut
  • que estableixi una relació de proximitat amb el client
  • que sigui adaptable a qualsevol tipus d’institució o professional de la salut
  • que ofereixi una clara visió 2.0
  • que tingui una clara vocació a contribuir en la comunicació científica i mèdica
  • que la transparència, el compromís i la constància estiguin entre els seus valors
  • que la seva cartera de clients generi confiança

A més de l’estalvi en personal i infraestructura, comptar amb un departament de comunicació extern implica que el projecte el durà a terme un equip de persones (en lloc de la persona encarregada de la comunicació dins de l’organització) agilitant així el seu desenvolupament i posada en marxa. Una agència/consultoria de comunicació aporta una experiència i uns contactes que no té un departament intern quan aquest s’està muntant o té poc rodatge. A més, treballar amb diferents perfils de clients i objectius implica que l’agència adquireix una transversalitat de coneixements de la que s’enriqueix cada projecte que aborda.

Share Button