Go to Top

Què hauria de saber un professional mèdic quan està online?

Cada cop són més els professionals mèdics que fan servir les xarxes socials en la seva pràctica diària per interactuar amb col·legues de professió i pacients, per buscar informació online i per compartir contingut amb una audiència més àmplia. La comunicació en salut 2.0 pot presentar oportunitats interessants per a millorar l’atenció al pacient, l’educació mèdica o la pròpia competència professional.

La naturalesa accessible, informal i pública de plataformes socials com Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blogs i altres sites plantegen qüestions importants sobre les mesures que aquests professionals han de prendre per mantenir les seves obligacions professionals mentre estan en online.

Quan els professionals mèdics participen en plataformes socials s’espera que compleixin amb les expectatives professionals que li són pròpies, incloses les establertes en la legislació pertinent, codis d’ètica i polítiques col·legials.

  • Mantenir la privacitat i confidencialitat del pacient.
  • Mantenir relacions professionals i respectuoses amb els pacients, col·legues de professió i el públic en general.
  • Complir amb la legislació vigent respecte a la publicitat mèdica.
  • Complir amb la llei quant a drets d’autor i plagi quan es publiqui contingut online.
  • Evitar conflictes d’interès.

Per tant, en les xarxes socials es recomana:

  • Assumir que tot el contingut publicat a internet és públic i accessible.
  • Garantir la privacitat i confidencialitat, quan es publiqui informació, d’un pacient d’acord a les obligacions legals i professionals.
  • Abstenir-se de proporcionar assessorament mèdic a través dels mitjans socials.
  • Difondre informació mèdica o de salut amb fins educatius o informatius.
  • Vetllar per la seva pròpia reputació, la reputació de la professió, i la confiança del públic en no publicar contingut que pugui ser vist com poc professional.

Tot professional mèdic ha der conscient de la seva empremta a internet, i ser proactiu en la gestió de la seva marca personal, que s’estableix en el moment que es comença a tenir presència en l’àmbit 2.0. En aquest sentit, cal tenir present que les plataformes socials estan en constant evolució, i cal saber com adaptar les expectatives professionals a qualsevol circumstància.

La comunicació 2.0, ja sigui mitjançant un bloc, un website i/o les xarxes socials, permetrà a aquests professionals del sector salut dirigir-se a una audiència més àmplia i estendre la relació amb el seu pacient més enllà de la consulta. Amb això, treballarà en pro de la seva reputació digital i promocionarà els seus serveis, especialment si s’exerceix en el sector privat.

Per evitar que llocs web plens de desinformació o dades errònies puguin aparèixer en els primers llocs de les cerques de Google, és important fomentar i amplificar la presència a la xarxa de metges i professionals sanitaris. Aquest col·lectiu, com a millor font d’informació en temes relacionats amb la salut, no ha d’oblidar que el contingut generat a la xarxa ha d’aportar valor, ser de qualitat i d’interès per als pacients i públic en general i s’ha d’actualitzar constantment.

Per a molts professionals de la salut, la gestió de la seva marca personal pot resultar aclaparadora; ja sigui per falta de temps, per desconfiança de les seves habilitats comunicatives o per desconeixement del funcionament del web 2.0 i les xarxes socials. En aquest cas, l’ajuda de professionals de la comunicació, per exemple contractant els serveis d’una consultoria/agència de comunicació, és una bona alternativa que els permetrà optimitzar el seu temps i els servirà de guia en les seves “primeres passes”.

Share Button