Go to Top

La salut dels barcelonins millora però les desigualtats es mantenen

Informe de Salut Pública de Barcelona 2015

El passat 8 de novembre es va presentar en Roda de Premsa l’informe de Salut Pública de Barcelona, publicat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Des de fa 32 anys, aquest informe recull les dades sobre els determinants de la salut i l’estat de la salut dels ciutadans. L’informe és una visió global de la salut dels barcelonins i ja és una eina molt útil en la determinació de prevencions i actuacions de l’àmbit de la salut a la ciutat.

Ja fa 13 anys que Galènia col·labora amb l’ASPB per preparar l’informe.

Empitjora la qualitat de l’aire

L’informe remarca que l’any 2015 la qualitat de l’aire ha empitjorat a Barcelona i que han augmentat els contaminants crítics: un 11% el diòxid de nitrogen (NO2), un 13% per a les partícules PM10 i un 16% per a les partícules més fines PM2,5. L’augment de la mobilitat urbana i de l’activitat econòmica semblen ser els causants d’aquest empitjorament. A més, també s’ha superat el límit legal de diòxid de nitrogen (NO2)  i d’ozó (O3).

Augmenta l’atenció als centres de salut mental especialitzats

La situació econòmica dels últims anys també es veu reflectida en els habitants de la ciutat. L’any 2015, els centres de salut especialitzats han vist augmentat el nombre de pacients i s’ha vist que aquells districtes amb menor renda han mostrat un percentatge més elevat de persones que declaraven sentir-se ansiosos o deprimits. Així, del total de barcelonins aturats el 10,8% dels homes i el 7,1% de les dones han declarat tenir un grau entre moderat i molt alt d’ansietat o sentir-se deprimits.

De fet, l’any 2015 s’han notificat 375 casos de trastorns de salut mentals relacionats amb el treball a la Unitat de Salut Laboral a Barcelona. La majoria d’aquests trastorns eren de tipus ansiós i depressiu i s’han donat de forma majoritària en dones.

A més, els últims deu anys ha augmentat el percentatge de persones adultes ateses amb trastorn mental greu; s’ha passat d’un 22,2% a un 32% del total de persones ateses als centres de salut mental. En la població infantil i juvenil s’ha passat d’un 4,2% el 2005 a un 10,05% el 2015.

Milloren els indicadors de salut, però les desigualtats persisteixen

L’any 2014 l’ASPB va introduir a l’informe la Urban HEART (Equity Assessment and Response Tool), una eina promoguda per l’Organització Mundial de la Salut que es basa en una matriu d’indicadors (de salut i de determinants de salut) que resumeix les desigualtats entre els barris de Barcelona. Fa un any es van ressaltar 18 barris de la ciutat amb una major problemàtica, tots ells situats entre Ciutat Vella, Nou Barris, part de Sant Andreu, així com barris de Sants Montjuïc, un d’Horta-Guinardó i un de Sant Martí. La millora d’aquests indicadors va esdevenir una de les prioritats del nou govern.

A la matriu Urban HEART d’enguany s’ha observat que els 18 barris han millorat en més de la meitat dels indicadors, mentre que en els 55 barris restants han millorat el 60% dels indicadors.

Els resultats de la nova matriu mostren una millora, però també fan paleses les desigualtats que encara existeixen entre barris.

Augmenten les infeccions de transmissió sexual i les APPs es converteixen en la nova estratègia de prevenció

Des de l’any 2012 la incidència de la infecció per VIH es manté a la ciutat de Barcelona, el 2015 se situa en 23,4 per 100.000 habitants. Malgrat això, continua sent molt alta i és la tercera malaltia de declaració obligatòria més freqüent a la ciutat, desprès de la gonocòccia i de la sífilis. Aquestes últimes han mostrat una incidència de tendència creixent, igual que ho ha fet el limfogranuloma.

Atesos els resultats dels últims anys, l’ASPB ha volgut aprofitar les noves tecnologies i ha desenvolupat un programa pilot que promou les proves del VIH, la sífilis i l’hepatitis C en homes que tenen relacions sexuals amb  homes mitjançant les aplicacions per a mòbil.

Per a realitzar l’estudi es van fer servir les aplicacions més utilitzades entre aquests usuaris. Mitjançant un missatge personalitzat a través de l’app, se’ls convidava a fer-se les proves i se’ls oferia la vacunació contra l’hepatitis A i B. Els bons resultats de la prova i l’elevada acceptació van demostrar que es tracta d’una eina molt útil per promoure la salut sexual i facilitar l’accés a les proves del VIH i altres malalties de transmissió sexual.

Però l’apo­­­sta per les noves tecnologies no s’ha quedat aquí. Enguany, l’ASPB ha treballat amb dues intervencions més que fan servir les xarxes socials com a vehicle de comunicació amb els barcelonins: d’un banda “Sortim Barcelona”, un portal per promoure l’oci saludable i prevenir de conductes de risc en joves. D’altra banda, “MosquitAlert” una aplicació gratuïta impulsada per “l’Obra Social “La Caixa” que està revolucionant el sistema de seguiment i control de mosquits transmissors de malalties.

Podeu consultar l’informe provisional en el següent enllaç http://bit.ly/2fxUqla

Share Button