Go to Top

Queeny Beloso i Joan Belmonte – Identitat digital: la tens encara que no vulguis

En les últimes dècades, l’ús d’Internet i les noves tecnologies de la comunicació, entre les que incloem a les absorbents xarxes socials, han donat pas a milions de perfils i avatars que constitueixen el que anomenem la nostra identitat digital. “La identitat virtual existeix en el món digital de forma paral·lela a la nostra identitat real, i encara que sigui digital, també és real” – Joan Belmonte començava així la seva intervenció en una de les àgores de Healthio costat de Queeny Beloso, tots dos membres del grup TIC de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Catalunya (AIFICC) -.

“És difícil no tenir una identitat digital, perquè la seva creació no depèn només de nosaltres, sinó que es construeix a partir de la mínima interacció amb qualsevol usuari. Fins i tot qualsevol informació o fotografia que pugis a la xarxa és material amb el qual qualsevol pot crear la teva identitat , de manera que també és possible no participar i tenir-la “, explica Beloso. Aquesta identitat és, per tant, composta i subjectiva.

La generació i el manteniment d’aquest Jo virtual poden ser una oportunitat o un perill per a nosaltres, i per això hem de gestionar-los correctament. Belmonte i Beloso recomanen crear els nostres perfils en xarxes de manera responsable, configurar adequadament els nostres paràmetres de seguretat i privacitat, participar de manera positiva a les xarxes, prendre mesures de seguretat quan naveguem i revisar de manera periòdica aquesta identitat que, de forma conscient o no , hem creat.

 

Share Button