Go to Top

La decisió d’avortar no millora el pronòstic en pacients amb càncer de mama

 

 

Prosseguir amb un embaràs mentre es rep tractament per un càncer de mama és totalment compatible. És més, la decisió d’interrompre’l no suposa cap benefici per a la pacient. Així ho explica Cristina Saura, investigadora principal del Grup de Càncer de Mama i Melanoma de l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron (VHIO) en la seva tesi doctoral, dirigida per Javier Cortés, cap de secció de Càncer de Mama i Tumors Ginecològics de l’Hospital Universitari Ramón i Cajal de Madrid.

Segons Saura, el tractament ha de ser el més similar possible al d’una pacient no embarassada, tot i que recalca la necessitat de ser tractades en un hospital amb un equip multidisciplinari d’especialistes que pugui resposta a cadascuna de les necessitats que vagin sorgint. “La cirurgia és una opció possible en qualsevol moment de l’embaràs. I a partir del segon trimestre, la utilització de quimioteràpia amb antraciclines o taxans tampoc suposa cap risc per al nounat. L’única cosa desaconsellable és la utilització de radioteràpia, de fàrmacs biològics o d’aquells dels quals no es disposi informació sobre possibles interaccions durant l’embaràs “apuntava Cristina Saura.

Un dels punts més controvertits sempre ha estat les possibles conseqüències de l’ús de la quimioteràpia en el posterior desenvolupament del nounat, però les dades recollides en el seu treball per Saura desmenteixen aquesta possibilitat també. “Està comprovat que l’ocupació de quimioteràpia no produeix cap alteració neuropsicològica posterior. Tampoc hi ha complicacions cardiològiques derivades de la utilització de quimioteràpia intrauterina “.

Centre de referència

A dia d’avui, l’Hospital Vall d’Hebron és un centre de referència pel que fa al tractament d’embarassades amb càncer de mama. Això ha estat possible gràcies al treball que es realitza al centre des de l’any 2006. Va ser llavors quan es va aplicar un protocol per atendre aquest tipus de pacients d’una forma integral, utilitzant un equip multidisciplinari format per professionals de Ginecologia i Obstetrícia, Medicina Fetal, Cirurgia de Mama, Pediatria i Cardiologia.

Des de llavors, més de 50 dones han estat tractades en la unitat aconseguint uns resultats similars als d’altres pacients joves no embarassades. Les dades obtingudes en aquesta unitat han estat els que Cristina Saura ha utilitzat per fonamentar la seva tesi doctoral. “És raonable que finalment la dona afectada decideixi avortar, però ha de saber que hi ha alternativa i que la decisió ha de ser personal, no mèdica” concloïa.

Unitats com la de la Vall d’Hebron, que ofereixen una resposta a dones embarassades a les quals se’ls diagnostica un càncer de mama, té cada vegada més rellevància en un escenari on aquesta situació comença a ser cada vegada més freqüent. El retard en l’edat del primer embaràs en els països desenvolupats i l’increment del càncer entre les dones amb edats compreses entre els 30 i 45 anys han estat dos factors que han influït en l’increment d’aquests casos. Tant és així que a la franja d’edat entre els 25 i els 29 anys, un de cada cinc casos de càncer de mama diagnosticats es donen associats a un embaràs, ja sigui durant el mateix o en l’any posterior a aquest.

 

Més informació: Nota de premsa VHIO

Share Button