Go to Top

Avenços en el tractament del Càncer de Còlon

La revista Science publica un estudi que relaciona el paper de la microbiota intestinal en el desenvolupament de metàstasi de càncer de còlon

Microbiota en càncer colorectal: passatgera o conductora de la disseminació metastàtica?

  • Investigadors del Vall dHebron Institut dOncologia (VHIO), juntament amb altres professionals del Campus Vall dHebron, aconsegueix demostrar per primera vegada com els bacteris del microbioma viatgen amb les cèllules tumorals quan es produeixen les metàstasis i colonitzen també el teixit metastàtic. Amb això contribueix de manera crítica en aquest estudi liderat pel Dana-Farber Cancer Institute.
  • Aquest estudi analitza el paper del Fusobacterium endogen i la seva microbiota associada al càncer colorectal.
  • Lestudi apunta a la idea que el tractament antibiòtic selectiu podria acompanyar el tractament daquests tumors.

Des de fa un temps, el potent paper que té el microbioma humà en el desenvolupament de determinades malalties ha començat a ser en el focus de tots els experts. En el càncer, especialment el càncer colorectal, ja hi ha estudis que subratllen el vincle entre la microbiota intestinal i el càncer colorectal. Investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), juntament amb altres professionals del Campus Vall d’Hebron, han participat en un estudi multicèntric publicat avui a la revista Science i liderat des del Dana-Farber Cancer Institute, que demostra que la colonització dels càncers colorectals humans amb Fusobacterium i altres espècies del microbioma associat es manté en les metàstasis d’aquest tumor al fetge –lloc de propagació metastàtica més freqüent–, fet que demostra que els bacteris del microbioma viatgen amb les cèl·lules tumorals quan es produeixen les metàstasis i que colonitzen també el teixit metastàtic.

“Aquestes observacions suggereixen que aquests bacteris, més enllà de companys de viatge, poden ser impulsors d’aquestes metàstasis i que intervenir sobre aquests bacteris amb tractament antimicrobià selectiu podria ser una estratègia a tenir en compte com a complement al tractament per als pacients amb càncer colorectal associat a Fusobacterium”, afirma el Dr. Paolo Nuciforo, investigador principal del Grup d’Oncologia Molecular del VHIO.

Aquest grup del VHIO, en estreta col·laboració amb el Servei d’Oncologia Mèdica i Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), dirigit pel Dr. Josep Tabernero i el Dr. Santiago Ramon y Cajal, respectivament, ha estat l’únic participant espanyol i europeu en aquest estudi i ha establert una estreta col·laboració amb els cinc centres nord-americans integrants del treball. Aquest grup del VHIO, liderat pel Dr. Nuciforo, hi ha tingut un paper crític perquè ha desenvolupat una nova tècnica que ha permès establir la localització exacta d’aquests bacteris i no només detectar-ne la presència, un dels grans reptes en l’estudi del microbioma.

Sobre el microbioma i el seu paper en el càncer: bacteris impulsors o passatgers?

Gràcies a l’avanç de noves tecnologies genòmiques de detecció microbiana, s’ha descobert que un nombre creixent de microorganismes –prèviament passats per alt– tenen un paper important en les malalties humanes. A dia d’avui ja se sap que hi ha microbiota associada al càncer i que influeix en el desenvolupament i la progressió d’aquest, especialment en el cas del càncer colorectal. Diversos estudis han demostrat que els tumors de còlon i els adenomes humans tenen una alta presència de Fusobacterium nucleatum, un patogen emergent, anaerobi i gramnegatiu, característic de la cavitat oral, que és absent o detectat amb poca freqüència en altres parts del cos en condicions normals. No obstant això, en una situació de malaltia, Fusobacterium nucleatum és una de les espècies bacterianes que amb més freqüència es troba fora de la cavitat oral, i recentment s’ha relacionat aquest bacteri amb el càncer colorectal i se l’ha trobat infiltrant els teixits d’aquests tumors.

El grup d’investigadors del VHIO-HUVH establerts al Vall d’Hebron Barcelona Campus Hospitalari, que pertanyen també a la xarxa CIBERONC i entre els quals hi ha professors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), estableixen potents sinergies que permeten desenvolupar un paper crític en estudis d’aquestes característiques, i en aquest cas la col·laboració ha permès aportar gran part de les mostres de l’estudi, a més de dades de seguiment i recaigudes dels tumors.

La nota de premsa completa es pot consultar a la web de VHIO:  Microbiota en cáncer colorrectal: ¿pasajera o conductora de la diseminación metastásica?

 

Share Button