Go to Top

VHIO i la Fundació BBVA uneixen esforços per desenvolupar la immunoteràpia contra el càncer

  • Amb un pressupost de 2,5 milions d’euros, el Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI) investigarà els propers quatre anys els mecanismes naturals pels quals els limfòcits T responen al càncer amb la Dra. Alena Gros al capdavant
  • També està previst el desenvolupament clínic precoç de fàrmacs en el qual serà clau el paper de la Dra. Elena Garralda
  • Després de l’èxit de l’anterior programa, centrat en la recerca de biomarcadors tumorals, VHIO i Fundació BBVA repeteixen aliança

El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) amb l’ajuda i suport de la Fundació BBVA ha posat en marxa un nou projecte de recerca. En aquest cas es tracta del Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia del Càncer (CAIMI són les sigles en anglès) i mitjançant el qual es buscarà investigar els mecanismes naturals pels quals els limfòcits T responen al càncer. Això servirà per poder predir i explotar les respostes antitumorals per generar tractaments més personalitzats. A més, està previst també la utilització de tècniques de genòmica que ajudin a avaluar els mecanismes de resistència als tractaments d’immunoteràpia.

El CAIMI comptarà amb un pressupost total de 2,5 milions i es desenvoluparà al llarg dels pròxims quatre anys. Dos seran els grups que donaran suport al desenvolupament del programa. D’una banda, el Grup de Desenvolupament Clínic Precoç de Fàrmacs, al capdavant del qual es troba la Dra. Elena Garralda i per un altre el Grup de Immunoteràpia i Immunologia de Tumors, coordinat per la Dra. Alena Gros. El Dr. Josep Tabernero, director del VHIO i cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron explicava que “apostem per un equip multidisciplinari compost per científics clínics i traslacionals que liderin el programa traslladant a CAIMI tota l’experiència i fortalesa de VHIO en aquestes àrees de coneixement molt consolidades, amb l’objectiu que la immunoteràpia contra el càncer avanç en benefici dels pacients”.

“Gràcies a la immunoteràpia, la mediana de supervivència en malaltia avançada ha passat de nou mesos a al voltant de dos anys i esperem que continuï augmentant amb la introducció de nous tractaments. I el que és més important, ha augmentat de forma significativa el nombre de pacients que es curen de la malaltia”, assenyalava la doctora Elena Garralda, que lidera la investigació clínica en el CAIMI.

No obstant això, l’eficàcia de la immunoteràpia és desigual, ja que alguns tumors aconsegueixen bloquejar el sistema de defensa immunitari o fins i tot passar inadvertit davant seu, i la resposta dels pacients al tractament no sempre és predictible. Un dels focus en què se centrarà el CAIMI seran els fàrmacs que inhibeixen els punts de regulació del sistema immune, és a dir, el mecanisme pel qual el sistema immunitari es controla i evita atacar al propi organisme quan està sa. “Una de les estratègies de les cèl·lules tumorals consisteix a mantenir aquesta funció bloquejada per així proliferar lliurement. Els inhibidors dels punts de regulació alliberen aquest fre i permeten que les cèl·lules immunitàries ataquin als tumors”, assenyalava la doctora Alena Gros, que lidera la investigació traslacional en el CAIMI.

Repetint aliances

No serà aquesta la primera vegada que VHIO i Fundació BBVA uneixin esforços en la investigació contra el càncer. Va ser el 2013 quan es va iniciar aquesta aliança, amb la posada en marxa del Programa per a la Recerca en Biomarcadors Tumorals, que comptava amb la direcció del Dr. Josep Tabernero i del Dr. José Baselga, president del Comitè Científic Intern de VHIO. Conclòs el passat mes de juny, ha servit aquest programa per convertir VHIO en centre de referència de la medicina personalitzada. Ara, sobre la base establerta i amb l’objectiu de personalitzar també els tractaments d’immunoteràpia, neix aquest nou programa que posa el focus en una de les línies terapèutiques més prometedores en la lluita contra el càncer.

Francisco González, president de la Fundació BBVA, ha emmarcat aquest conveni en les activitats de la fundació per impulsar la recerca biomèdica en col·laboració amb institucions d’excel·lència, entre elles diverses de Catalunya, “ja que és un referent per la seva capacitat de vincular la investigació bàsica amb la clínica, passant per la traslacional, a més de posar a col·laborar a diferents agents amb resultats dels quals es beneficien tant la producció de coneixement bàsic, com els pacients”.

Recerca de nous tractaments

En l’actualitat, VHIO té en marxa 30 estudis en fase primerenca amb tractaments experimentals d’immunoteràpia que van dirigits a noves dianes terapèutiques o a explorar la combinació de diferents fàrmacs. Per donar continuïtat a aquest potencial, el CAIMI implementarà un programa per valorar els mecanismes de resistència i de resposta a aquests tractaments i prioritzar el desenvolupament precoç d’aquells fàrmacs més prometedors. Una de les seves funcions serà caracteritzar els antígens que contribueixen a la regressió dels tumors després de ser tractats amb inhibidors d’aquests punts de control.

Simultàniament, buscarà biomarcadors predictius de resposta que ajudin a determinar quins pacients presenten un perfil adequat per beneficiar-se d’aquest tipus de tractaments –generant així teràpies més personalitzades–, per què alguns pacients no responen a immunoteràpia i per què altres que sí responen acaben desenvolupant resistències . Amb aquesta finalitat, i gràcies a la col·laboració entre el VHIO i la Fundació BBVA, el CAIMI compta amb una eina de referència internacional: una plataforma de pre-screening molecular tumoral que només el 2016 va analitzar els tumors de 1.200 pacients per detectar mutacions i altres alteracions i així buscar els tractaments més apropiats. “La informació sobre biomarcadors relacionats amb teràpies personalitzades generada durant aquests anys es posarà al servei del CAIMI, que traslladarà els resultats de la investigació, com la identificació de nous marcadors de resposta a tractaments experimentals en immunoteràpia, al programa de pre-screening ja existent”, indicava el Dr. Tabernero.

Com en l’anterior projecte conjunt, el Programa Integral d’Immunoteràpia i Immunologia del Càncer VHIO-Fundació BBVA interactuarà amb altres centres de recerca i assistencials. “El model de VHIO és eminentment cooperatiu”, comentava Alejandro Piris, responsable de Coordinació i Gestió Científica del CAIMI. “Molts dels estudis clínics dels que parteixen les mostres i les dades que analitzem i dels quals extraiem conclusions, es fan en col·laboració amb altres centres i institucions cooperatives (espanyoles i europees), com els integrats en el Grup de Tractament dels tumors Digestius TTD, el grup SOLTI de càncer de mama, i molts altres. Les millores en les tècniques de pre-screening (patologia, genòmica, etcètera) tenen un impacte igualment positiu en les institucions amb les que col·laborem i aquesta plataforma és molt freqüentment laboratori central d’anàlisi de les mostres dels assajos clínics de tot el país” , apuntava Piris.

Share Button