Go to Top

Els resultats del Infonòmetre de Salut 2018 situen a l’expert com la font més valorada

La informació sobre salut cada vegada està adquirint una major rellevància. L’interès que desperta entre la població és evident, però no sempre la informació que arriba és la més adequada. Els periodistes especialitzats en el sector es troben moltes vegades desbordats per tota la informació que els arriba a través de diferents canals, i prioritzar-la i filtrar-la no sempre és una tasca senzilla.

Per entendre quines són les relacions entre els periodistes i les fonts, així com per tenir una anàlisi detallada de quina és la situació de les notícies publicades als mitjans, s’ha elaborat per primera vegada el Infonòmetre de Salut. Es tracta d’una iniciativa impulsada per Infoperiodistas i Acceso, que ha comptat amb el suport de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) i de l’Associació Nacional d’Informadors de la Salut (ANIS).

“Ens estem movent en un moment en què els mitjans estan perdent bona part de la seva credibilitat. És essencial una bona col·laboració entre periodistes, agències i mitjans per aconseguir que aquesta situació no continuï així” explicava en la presentació que va tenir lloc a Barcelona, al Palau Robert, Ton del Pozo, vocal del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

Sergio Fidalgo, president del Grup de Periodistes Pi i Margall explicava les dificultats que molts periodistes es troben a l’hora d’enfrontar-se amb la informació. “Moltes vegades t’arriben notes de premsa que semblen més un anunci. Busquem informació útil, no ser només un suport per a continguts publicitaris. Així moltes vegades tenim dificultats per aconseguir arribar fins a la informació primigènia”.

També va estar a l’acte representant a ANIS el periodista Xavi Granda, que no va dubtar a assenyalar el moment apassionant que s’està vivint en aquests moments en la comunicació científica. “El públic està cada vegada més interessat en aquests temes. Però hem de ser molt curosos a l’hora de transmetre els resultats a la societat i ser previnguts, evitant l’exageració dels resultats, a la qual cosa tantes vegades som proclius. No podem sortir totes les setmanes a dir que hem trobat la cura per al càncer, perquè estarem creant falses expectatives “.

Cal no oblidar que el sector de la comunicació de salut és un dels que té un major impacte en la societat. “És per aquest motiu que ens vam plantejar la necessitat de valorar quina percepció tenien els periodistes de les fonts d’informació i fer també una revisió de tot el que s’havia publicat. Per primera vegada fem un treball de recerca perquè les fonts puguin escoltar els professionals del periodismecomentava Carolina López-Nicolau, directora de Infoperiodistas.

A l’acte també va estar present Isabel López Guerrero, una de les vicepresidentes de ANIS, acompanyada per Margarida Mas, delegada territorial a Catalunya de l’associació. Les dues no van voler perdre aquesta presentació, mostrant el seu suport d’aquesta manera a iniciatives tan interessants com aquest Infonòmetre de la Salut 2018.

Resultats de l’enquesta

Segons les dades recollides en les enquestes realitzades als periodistes, les fonts més fiables són els experts (71,8%), seguits dels centres de recerca (70,9%), els hospitals (63,7%) i les universitats (61,6%). A l’extrem oposat hi ha el govern i les administracions (33%), ONG (27,3%), consumidors (15,4%), i són les empreses les menys fiables de totes (7,7%).

Si es mira la freqüència amb què el periodista va a cadascuna de les fonts trobem que els experts encapçalen la classificació (54,7%), seguits d’hospitals (52,1%), agències de comunicació (49,5%) i govern i administració (45,3%). D’altra banda, les fonts menys consultades són l’OMS (20%), ONG (18%), les empreses (17,9%) i finalment els consumidors (14,6%).

Consultats sobre el paper de les agències de comunicació, el 94,8% dels periodistes va destacar la facilitat de contactar amb elles. Encara que també en aquest mateix percentatge van expressar el seu desig de millorar en la celeritat de les respostes. La majoria dels periodistes (65,5%) les considera com un intermediària o facilitadora, mentre que només un 6,4% pensa que són una font solvent.

A l’hora d’analitzar els formats periodístics més útils, l’entrevista amb un 21,6% és el preferit, seguit per la roda de premsa, amb un 18,7% i el correu electrònic, amb un 18,6%, mentre que la nota de premsa només convenç a un 16,7%. Si mirem en canvi els continguts utilitzats, trobem que un 35,3% obté la informació de la nota de premsa.

La quantitat i proliferació d’informació és una cosa que es fa notar en la dada que el 70% dels periodistes només publiquen entre el 10 i el 30% de totes les notes de premsa que reben. La resta són rebutjades bé perquè es considera publicitat (36,3%), sense interès per als lectors (35,5%) o falta d’espai en el medi (35,5%). És a destacar també que el 85,5% dels periodistes de salut enquestats afirma que entre “sovint” i “sempre” reben notes de premsa que no pertanyen a la seva àrea informativa.

Les notícies en els mitjans

Per dur a terme l’anàlisi de continguts, Acceso va revisar un total de 288.238 notícies publicades durant l’any 2017 a 633 suports de premsa i en línia sobre continguts referents al sector salut. D’aquests, 450 corresponien a diaris, 75 a revistes, 98 mitjans digitals i 10 blocs.

El pes dels continguts referits a la salut en el total del que s’ha publicat en mitjans d’informació general va arribar al 2,8%. Mirant els mitjans d’informació econòmica, el percentatge es va quedar en un 2,4%. A la premsa especialitzada en salut aquests continguts van arribar a assolir el 7,3%.

Per àrees d’interès, l’oncologia és la que més interès desperta i més espai ocupa. Malgrat que l’oncologia és l’àrea terapèutica amb major repercussió, la primera patologia relacionada no apareix fins a la tercera posició, amb el càncer de mama. En això influeix la gran varietat de càncers que existeix i que fragmenten l’àrea terapèutica. Mirant més al detall, les malalties del cor i la diabetis encapçalen l’àrea temàtica de les patologies. Destaca també el fet que el 94% de les informacions sobre patologies es publiquen sense que aparegui nomenada cap empresa.

Share Button