Go to Top

TET2, el director d’orquestra de les cèl·lules tumorals dorments

El Dr. Héctor G. Palmer, investigador principal del Grup de Cèl·lules Mare i Càncer del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), i la Dra. Isabel Puig han descobert una nova diana terapèutica que podria ajudar a eliminar aquestes cèl·lules resistents als fàrmacs i responsables de les recaigudes, el factor epigenètic TET2. Amb aquest nou descobriment s’obre una línia d’investigació que permetrà entendre els mecanismes rere la resistència als tractaments, així com el perquè alguns pacients recauen en la malaltia. La investigació s’ha publicat a The Journal of Clinical Investigation. Veure nota a VHIO

Per intentar respondre a aquestes dues qüestions, els investigadors del VHIO van centrar els esforços a estudiar una paradoxa dins el càncer: les cèl·lules tumorals dorments. I és que en resum, un tumor no deixa d’estar conformat per un grup de cèl·lules que han adquirit una sèrie d’alteracions que els permeten créixer sense control i multiplicar-se de forma contínua. Totes, excepte unes cèl·lules que per diversos mecanismes cel·lulars entren en latència.

Aquest estat de repòs els facilitava fins a la data desenvolupar resistència a la majoria dels fàrmacs, que frenen el creixement dels tumors matant les cèl·lules que proliferen, però deixant il·leses les adormides. Això els permet exercir com a llavors de la malaltia. Indetectables en l’organisme, i per motius encara desconeguts, en un moment determinat desperten, actuen com a cèl·lules mare i regeneren el tumor original o es propaguen a altres òrgans, fet que es coneix com a metàstasi.

TET2, el taló d’Aquil·les

Després d’una investigació de diversos anys que els ha permès poder identificar i aïllar aquestes cèl·lules dorments, ara l’equip d’investigadors del VHIO ha pogut identificar-ne les característiques i descobrir com el factor epigenètic TET2 hi era clau. “Hi ha mecanismes ancestrals que podem observar en altres escenaris biològics, com la hibernació o la letargia en què alguns éssers vius entren en moments d’adversitat per sobreviure davant la falta de nutrients”, explica el Dr. Palmer. “Igual que en aquests casos no patològics, en el cas del càncer les cèl·lules no només paren la seva maquinària de creixement, sinó que ho fan de forma molt ordenada i permeten preservar tot el seu potencial per regenerar un tumor en el moment de despertar-se”. En aquest escenari, TET2 actua com un director d’orquestra que condueix amb precisió l’activitat global del genoma perquè es reculli ordenadament i obliga la cèl·lula a adormir-se sense perdre tot el seu futur potencial maligne.

Un cop identificat aquest taló d’Aquil·les de les cèl·lules tumorals dorments, el treball del Dr. Palmer i la Dra. Puig s’ha centrat a demostrar com l’eliminació artificial de TET2 serveix per matar totes les cèl·lules tumorals dorments, i esdevé, per tant, una excel·lent diana terapèutica. “Des que vam identificar TET2 com el taló d’Aquil·les de les cèl·lules dorments, estem desenvolupant nous fàrmacs per bloquejar l’activitat enzimàtica. Aquests fàrmacs permetran eliminar les cèl·lules resistents dels tumors i prevenir futures recaigudes”, afegeix el Dr. Héctor Palmer.

La investigació duta a terme amb aquestes cèl·lules dorments no només ha servit per identificar TET2 com una possible diana terapèutica, sinó també per definir un biomarcador que permet identificar aquestes cèl·lules dorments i resistents als tractaments, com explica el Dr. Palmer. “TET2 és un enzim que oxida el genoma tumoral i deixa una empremta (la 5-hidroximetilcitosina o 5hmC) que pot mesurar-se amb tècniques convencionals de laboratori. Nosaltres hem demostrat que una alta activitat de TET2 implica alts nivells de 5hmC i una possibilitat més elevada de resistir als tractaments i que els pacients recaiguin. Mitjançant la detecció de les cèl·lules amb 5hmC podem predir si un pacient resistirà als tractaments i si recaurà més aviat”.

Clica per conèixer el servei de gabinet de premsa per al sector Salut de Galènia

Share Button