Go to Top

Barcelona redueix les desigualtats de salut entre els seus barris, segons l’Informe de Salut 2017

Un any més, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha elaborat el seu Informe de Salut, cosa que ja fa des del 1983. Es tracta d’una eina fonamental per conèixer l’estat de salut de la ciutadania i com responen les diferents polítiques sanitàries posades en marxa des de l’Ajuntament. I a la vista dels resultats obtinguts, aquest últim any han funcionat bé per aconseguir reduir les desigualtats entre els barris més pobres i els més rics.

Així s’extreu de les dades ofertes en la presentació de l’Informe, que va tenir lloc dimarts passat a l’Ajuntament de Barcelona, on Galènia ha col·laborat novament. Indicadors com l’obesitat o la taxa d’embarassos juvenils constaten aquesta millora en les diferències socioeconòmiques. «El tema de les desigualtats és un tema prioritari per a aquest Govern, que s’ha posat sobre la taula des del primer dia. En aquest informe veiem com es produeix una disminució de les desigualtats, que demostra com les polítiques que s’han dut a terme estan tenint un impacte més alt en la població més desafavorida», va explicar Gemma Tarafa, comissionada de Salut a l’Ajuntament de Barcelona.

Les condicions socioeconòmiques influeixen d’una forma directa en la salut de les persones. S’ha comprovat que aquelles persones en situació d’atur de llarga durada tenen més problemes de salut mental, per exemple. Així, des de l’Ajuntament de Barcelona tenen clara la necessitat d’un abordatge transversal en matèria de salut. «Si millorem les polítiques de tots els àmbits de la vida, queda clar que també aconseguirem millorar els indicadors de salut», va explicar Laia Ortiz, tinent d’Alcalde de Drets Socials.

Rècord en l’esperança de vida

Una altra dada que s’extreu d’aquest Informe de Salut és un nou increment en l’esperança de vida dels barcelonins, que assoleix un nou rècord. Així, els homes han superat per primera vegada els 81 anys, mentre que les dones ja se situen en els 86,9 anys. A més de ser les xifres més altes de la història, serveixen per col·locar Barcelona una mica per sobre de la mitjana, tant de Catalunya com d’Espanya.

Tots els barris de la ciutat han experimentat un increment en l’esperança de vida, que ha estat inclús superior en els barris més pobres. D’aquesta manera, també s’ha aconseguit reduir les desigualtats existents, i així, dels 4,3 anys de diferència que hi havia en el període de 2011 a 2013, s’ha passat a tan sols 2,4 anys entre el 2014 i el 2016.

«Un altre indicador per veure les desigualtats en salut és el de l’obesitat i el sobrepès, on també s’ha constatat un reducció en les diferències entre les classes socials més i menys afavorides. Malgrat que són bastant estables, la tendència és a la reducció», va continuar explicant Carme Borrell, gerent de l’ASPB.

També s’ha pogut observar com la taxa d’embarassos juvenils, més freqüents en els barris amb rendes més baixes, ha disminuït de manera notable en l’última dècada. Així, durant el 2017 s’han produït 537 embarassos en aquesta població, les xifres més baixes des de l’any 2003. Programes com SIRIAN, de promoció de la salut sexual i reproductiva, o el de salut escolar Parlem-ne, no et tallis són darrere la millora d’aquestes xifres.

Malalties infeccioses a l’alça

Un capítol en què encara cal millorar és el de les malalties i infeccions transmissibles. Tot i que les xifres de la tuberculosi són bones –se n’ha reduït la incidència a 16,5 casos per cada cent mil habitants, molt per sota del que passava en dècades anteriors–, no passa el mateix amb algunes de les principals infeccions de transmissió sexual.

L’any passat ja es va veure com es produïa un increment molt notable en els casos de gonocòccia i de sífilis, d’un 149% en el primer cas i d’un 88% en el segon. El 2017, tot i que la tendència continua sent de creixement, en part s’ha aconseguit frenar, i així els casos de gonocòccia han augmentat un 30% i els de sífilis un 10%. «En aquell moment s’havia produït un canvi metodològic que en certa manera podia explicar aquest increment. Aquest any és possible que part de l’increment encara es degui a aquest canvi, però també a una possible incidència més alta d’aquestes malalties, cosa que també s’ha constatat a la resta d’Espanya i a Europa», va explicar Gemma Tarafa.

Pel que fa a les infeccions per VIH, es mantenen estables, tot i que encara es triga molt a diagnosticar-les, i fins a un 43,2% dels casos es diagnostiquen amb retard. «Per aquest motiu estem treballant molt en l’augment dels programes de detecció precoç, facilitant la realització de proves que ajudin en el diagnòstic en entorns com discoteques, pubs o saunes, ja que és en el col·lectiu dels homes que mantenen relacions amb homes on es produeixen més contagis», va continuar explicant Tarafa.

La qualitat de l’aire necessita millorar

Un altre capítol on Barcelona necessita millorar de manera notable és el de la contaminació. Com a novetat, aquest any s’ha facilitat per primera vegada les morts que són atribuïbles a la mala qualitat de l’aire, que el 2017 han estat 354 persones, mentre que el 2016 van ser tan sols 266. Això és possible gràcies al nou sistema de vigilància de l’impacte sobre la salut de la contaminació de l’aire a Barcelona (VISCAB), que ha estat impulsat per l’ASPB, i que és pioner a l’Estat espanyol.

Els indicadors de contaminació atmosfèrica no són gens afalagadors, ja que el 70% de la població de Barcelona està exposada a nivells d’òxid de nitrogen (NO2) superiors als que recomana l’OMS, i fins al 98% de la població ho està a concentracions de partícules PM10. «Queda clar que és necessari impulsar mesures estructurals que ajudin a reduir el trànsit de vehicles a la ciutat, que és l’única manera de poder reduir aquestes xifres», va apuntar Gemma Tarafa.

Des del 2003, Galènia col·labora amb l’ASPB tant per preparar l’Informe com en la presentació dels resultats en el Ple de l’Ajuntament. A més, l’ASPB ha confiat en la nostra agència per a la reformulació de l’Informe en funció de les noves necessitats i dotant cada document de personalitat pròpia.

Share Button