Go to Top

El Mapa de Tendències mostra el paper de lideratge del Sistema de Salut Català en temes d’innovació

La transformació digital és un fet. Cada vegada, les noves tecnologies ocupen un paper més preponderant en molts àmbits del nostre dia a dia, entre els quals, evidentment, es troben els sistemes sanitaris. Tot i així, la velocitat a què es produeixen aquests canvis no fa senzill establir una estratègia consensuada. Per entendre millor com s’està produint la implantació i l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), des de fa dotze anys el Departament de Salut de la Generalitat encarrega a la Fundació TIC Salut Social l’elaboració d’un Mapa de Tendències que s’ha presentat fa poc.

Es tracta d’un estudi que recull dades de més de cent hospitals i centres de salut del Sistema Públic de Salut Català, (SISCAT). A través d’enquestes que emplenen tots aquests centres, s’obtenen les dades que serveixen per interpretar les principals tendències que estan canviant els models tradicionals de la sanitat, tant des d’un enfocament tecnològic com des de la perspectiva dels canvis organitzatius i individuals que tenen lloc a través de les TIC en l’àmbit de la salut.

«Hem de ser conscients que la bretxa digital mai no aconseguirem superar-la, mai no s’acaba perquè sorgeixen noves tecnologies constantment. Però això ens ha de servir d’esperó per continuar avançant i aprofitar les noves tecnologies com una oportunitat tenint en compte dues coses: que és necessari que ens coordinem i que és necessari pensar els projectes en clau sistèmica», va apuntar a la presentació la consellera de Salut, Alba Vergés.

Josuè Sallent, director de TIC Salut Social, va explicar que «això no és només una recollida de dades. Volem fer una reflexió sobre cap on ha d’anar el nostre sistema. Que això serveixi com un punt de reflexió contínua al llarg de tot l’any». A més, Sallent va incidir en com les noves tecnologies estan servint per millorar el diagnòstic dels pacients, «però encara queda molt camí per recórrer i hem d’apuntar lluny, no oblidant mai que el pacient ha de ser el centre de tot el sistema de salut».

A la presentació del Mapa de Tendències també hi va participar Pol Pérez, coordinador general de les TIC, que va incidir en la importància del treball conjunt de tots els actors per a una implantació correcte i un aprofitament de les oportunitats que ofereixen aquestes noves tecnologies. «Encara que per separat n’hi ha que poden anar més ràpid, i això és una temptació, hem de treballar en bloc. Però això no vol dir que calgui limitar la innovació local, hem de ser conscients que el que implanto al meu centre també pot ser beneficiós al del costat».

En aquesta dotzena edició, s’ha organitzat el Mapa de Tendències d’acord amb tres grans àrees: en primer lloc, la de Sistemes d’informació, on s’analitzen conceptes com la interoperabilitat, l’intercanvi electrònic de dades, la imatge mèdica digital o la ciberseguretat; una segona àrea seria la d’Atenció a la ciutadania, on es veu la implantació de projectes com La Meva Salut o la participació del ciutadà i la seva relació amb les TIC; per últim, una àrea dedicada a Innovació, amb apartats sobre Realitat Virtual, Robòtica i Intel·ligència Artificial.

«L’objectiu de tot això no és cap altre que millorar la qualitat de vida dels pacients. I ara ens enfrontem a dos grans repte. El primer és com incorporar totes les noves tecnologies al sistema, i per això cal analitzar el model de desenvolupament i d’impacte econòmic. L’altre repte és el de la formació dels professionals, i no només que sàpiguen com funcionen aquestes noves tecnologies, sinó també que sàpiguen relacionar-les amb els pacients», va assenyalar Laura Pelay, secretària general de Salut.

La innovació guanya pes en el sistema sanitari

Una de les primeres conclusions que es poden extreure d’aquest Mapa de Tendències 2019 és com la innovació cada vegada té un pes més important en el sistema sanitari català. Pel que fa a alguns apartats relacionats amb aquesta gran àrea, està previst que en els propers anys tinguin un creixement exponencial. És el cas, per exemple, de la Realitat Virtual (sistema que representa entorns reals mitjançant la tecnologia informàtica), la Realitat Augmentada (visió directa o indirecta d’un entorn físic del món real) i la Realitat Mixta (combinació de les dues anteriors).

Totes són cada vegada més presents en el diferents centres del SISCAT i s’espera que continuïn creixent. Tant és així que, segons el Mapa de Tendències, si les coses no canvien, d’aquí al 2020 l’ús d’aquestes tecnologies haurà augmentat al voltant del 198%. I és que els resultats obtinguts mostren una clara tendència a impulsar l’ús d’aquestes tecnologies i s’espera que puguin revolucionar l’àmbit de la salut i que ajudin a millora la qualitat assistencial al pacient.

Segons el Mapa de Tendències, un 25% dels centres del SISCAT tenen intenció d’impulsar projectes relacionats amb la Realitat Virtual, un 14,2% en la Realitat Augmentada i un 8,9% en Realitat Mixta. Les àrees actuals en què s’està implementant aquesta tecnologia van des del tractament i la millora de les fòbies fins a l’aprenentatge, la neurorehabilitació virtual, la distracció pediàtrica i la gestió del dolor.

Un altre àmbit de gran desenvolupament és el de la telemedicina, una eina que cada vegada s’utilitza amb més freqüència, a través de la qual es pretén fomentar una comunicació interactiva i en temps real entre pacients i professionals de la salut. Fins a un 75% dels centres ja la utilitzen com a pràctica habitual i el 67% declara que han tingut un descens de l’atenció presencial des que la utilitzen com a eina assistencial.

La robòtica també ha tingut un creixement notable en els últims anys, però el Mapa de Tendències assenyala que encara és insuficient, ja que només ha tingut una implantació en el 20% dels centres enquestats. Malgrat aquest baix percentatge, s’ha introduït un nombre rellevant d’aquesta tecnologia aplicada a la salut, que s’ha centrat sobretot en l’àmbit quirúrgic, però també té presència en altres àrees assistencials, com l’emmagatzemament i la distribució de medicaments, pròtesis robòtiques, exosquelets i robòtica terapèutica.

La relació amb els pacients

L’ús de les TIC també està canviant la manera de relacionar-se amb els pacients. Així, el 80% dels enquestats ha manifestat que s’ha reduït l’ús del paper. De tots, entre el 50 i el 70% assenyalen que això passa fonamentalment en gestions administratives, com consultes assistencials per telèfon o recordatoris de cites a través de missatgeria mòbil. Segons les conclusions del Mapa de Tendències, el 21% dels centres comentava que han desenvolupat programes d’incentivació de l’ús d’aquestes eines tant entre els professionals com entre els ciutadans.

Relacionat amb els avantatges que ofereix Internet, hi ha l’ús cada vegada més estès de la Computació al Núvol o Cloud Computing, una forma d’oferir serveis de computació a través d’internet sense necessitat de tenir instal·lats els programes als ordinadors, amb l’estalvi d’espai que això suposa. Això també permet als usuaris accedir a tot un catàleg de serveis d’una manera molt més flexible i adaptativa.

Evidentment, tot això requereix tenir una cura especial amb la protecció de les dades. La creixent exposició a ciberatacs per la presència digital i l’eclosió de tecnologies com l’Internet de les Coses fan que sigui necessari prendre mesures. Així, un 86% de les entitats proveïdores afirmen que es troben protegides davant d’aquests possibles atacs cibernètics.

La gestió de les dades, sobretot a partir de l’entrada en vigor el passat 25 de maig del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), ha requerit un esforç important per part de les entitats i organitzacions del sector sanitari. D’aquesta manera, fins a un 95% de les entitats afirmen que han realitzat l’auditoria biennal obligatòria. Aquest 95% també ha comentat que guarda les còpies de seguretat fora dels centres de processament de dades i un 74% disposa d’un pla de contingència de negoci davant d’una caiguda greu del sistema.

Share Button