Go to Top

Omomyc, un pas més a prop de la pràctica clínica

Fa vint anys aura Soucek va tenir una idea… Si resulta que l’oncogèn Myc és fonamental en el desenvolupament de les cèl·lules tumorals, i si l’inhibim? Durant anys va rebre la mateixa resposta per part de la comunitat científica: això és impossible. Això no va aturar Soucek, que va constatar que la dita és ben certa: el que és impossible només triga més a arribar. Ara, al capdavant del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals en Ratolins del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i com a directora executiva a Peptomyc (empresa spin-off del VHIO que va fundar juntament amb Marie-Eve Beaulieu), sembla que el seu somni és un pas més a la vora de fer-se realitat.

Omomyc, un polipèptid dissenyat per inhibir la funció de Myc, ha cremat una nova etapa en el seu camí cap a la pràctica clínica.l Un treball publicat a la revista Science Traslational Medicine, la primera autora del qual és Marie-Eve Beaulieu, ha demostrat que pot emprar-se contra el càncer de pulmó no microcític, el subtipus més agressiu i mortal en dones i homes.

Fins ara, l’equip de Soucek havia aconseguit, mitjançant teràpia gènica, inhibir el Myc gràcies a Omomyc, un transgèn creat per a això. El 2014 ja se’n va fer difusió,  i també de la seva eficàcia en el tumor cerebral més agressiu. Però, malgrat els bons resultats al laboratori i la pràctica inexistència d’efectes secundaris, no era possible plantejar una teràpia antitumoral si no s’aconseguia convertir Omomyc en administrable a l’organisme en forma de fàrmac. Soucek i el seu equip han treballat en això durant els últims anys. Finalment ho han aconseguit. Omomyc ja és una miniproteïna que es pot administrar per via intranasal i per via sistèmica. Se n’ha comprovat l’eficàcia en models animals i l’escassedat d’efectes secundaris, reduint els tumors a l’estudi, aturant-ne el creixement i fins i tot aconseguint que siguin menys agressius.

En aquesta publicació, inicialment les investigadores exposen que l’administració d’Omomyc per via intranasal es tolera bé i que el fàrmac redueix el grau tumoral i en bloqueja el creixement. Seguidament, demostren que el fàrmac també es pot administrar per via sanguínia. «En aquest estudi demostrem que Omomyc pot ser administrat per via intravenosa sense produir efectes secundaris en el ratolí i impedir el creixement tumoral, cosa que ens permet estendre aquesta nova teràpia al tractament d’altres tipus de càncer i les seves metàstasis en diferents òrgans», apunta Laura Soucek, última autora del treball.

© VHIO – Vall d’Hebron Institut d’Oncologia

Myc, un gen clau per al càncer 

La importància del gen Myc en el desenvolupament del càncer és sabuda des de fa molt de temps. És essencial perquè les cèl·lules tumorals puguin dividir-se, a més d’ajudar-les en el seu metabolisme, que és molt exigent. També és responsable que aquestes cèl·lules tumorals siguin invisibles per al sistema immunitari. Tot això converteix Myc en un pilar fonamental per al desenvolupament de la malaltia i, malgrat que tothom sap que és una diana clau en la supervivència del càncer, ningú ha estat capaç de desenvolupar-ne un inhibidor fins ara.

La inhibició de Myc serviria, per tant, per acabar amb les cèl·lules cancerígenes a través del diferents mecanismes. “Els beneficis d’inhibir Myc eren coneguts, però faltava l’eina precisa. Ara nosaltres hem demostrat que Omomyc, en la nova forma de miniproteïna, té prou capacitat per penetrar fins al nucli i inhibir Myc per bloquejar la progressió del tumor,” explica Marie-Eve Beaulieu.

El que és impossible només triga més a arribar

Sens dubte un dels grans obstacles amb què s’ha trobat Soucek al llarg d’aquests anys en què ha estat treballant en el desenvolupament d’Omomyc ha estat superar l’escepticisme que ha imperat en la comunitat científica davant del que es consideraven reptes impossibles de superar. Però una per una s’han anat passant les diferents etapes de desenvolupament del medicament demostrant-ne la viabilitat, i sent cada vegada més a prop de la possible aplicació en la pràctica clínica. Un cop demostrada la seguretat i l’eficiència en els diferents assajos amb models de ratolí, ara s’espera que el 2020 es puguin dur a terme les primeres proves en pacients.

“La nostra estratègia és completament diferent als intents anteriors per inhibir Myc. La miniproteïna d’Omomyc és prou gran per plegar-se adequadament i adaptar-se a l’estructura desordenada de Myc, fet que confereix una alta especificitat a la inhibició,” afegeix Soucek. D’aquesta manera, Omomyc emergeix com el primer inhibidor de Myc que impedeix el creixement tumoral de forma segura sense generar efectes adversos severs o irreversibles.

Una cop s’ha demostrat tant la seguretat com l’eficiència d’aquest nou fàrmac en el tractament dels tumors, el següent pas que queda per fer serà començar amb la producció industrial del pèptid. Quan això sigui possible, es podrà començar amb els assajos clínics en pacients.

Des de Galènia hem col·laborat des dels seus inicis en la comunicació d’aquest gran projecte. El 2014 ja vam acompanyar Soucek i el seu equip en la presentació en societat d’Omomyc com a transgèn i els seus resultats esperançadors, i en aquest ocasió seguim al Front Row per ajudar a donar a conèixer aquest avenç tan important.

Share Button