Go to Top

EL 21% DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA TÉ MÉS DE 64 ANYS

Aquest any, l’Informe sobre l’estat de la salut a Barcelona, ​​que realitza anualment l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ha fet 35 anys. L’informe dona una visió general dels principals aspectes relacionats amb la salut de la ciutadania i s’hi inclouen tant el context socioeconòmic de la ciutat com les desigualtats territorials.

La publicació, la coordinació editorial de la qual va a càrrec de Galènia des de ja fa tres lustres, fa una radiografia dels serveis sanitaris, tant pel que fa a l’atenció primària, com a les urgències i l’atenció especialitzada hospitalària, entre d’altres, i posa les bases per a l’aplicació de polítiques sanitàries a la ciutat.

L’informe corresponent a l’any 2018 ens ha deixat dades relacionades amb l’envelliment i la salut reproductiva, així com indicadors demogràfics. Segons l’última edició, a Barcelona hi viuen 350.000 persones amb una edat superior als 64 anys, la xifra més elevada des del 2001, o el que és el mateix, una cinquena part de la població de la ciutat correspon a aquesta franja d’edat. L’esperança de vida se situa en 86,7 anys per a les dones i 80,7 anys per als homes.

Aquesta prolongació ve acompanyada, però, d’un deteriorament en la qualitat de vida, agreujada per dos factors fonamentals. El primer són les condicions econòmiques: el 29,7% dels homes i el 40,5% de les dones tenen algun grau de dificultat per arribar a final de mes; el segon, el fet que, d’aquestes 350.000 persones, aproximadament 90.000 viuen soles a casa, la qual cosa aguditza el sentiment de solitud i d’absència de companyia.

El sentiment de solitud, igual que la precarietat econòmica, és especialment sever en el cas de les dones. El 30,5% amb freqüència o en algunes ocasions ha trobat a faltar companyia, enfront d’un 16,6% dels homes.

I les dades no milloren pel que fa a la prevalença dels problemes de salut psicològics i físics. El percentatge de dones que consideren que pateixen un mal estat de salut, malestar psicològic o dolor moderat o fort és sensiblement superior que el dels homes. Això sumat al fet que elles presenten un consum de fàrmacs més alt, evidencia que aquesta etapa de la vida no se’ls presenta especialment fàcil.

MILLORAR LES CONDICIONS DE VIDA: UN ESFORÇ CONJUNT

Per pal·liar aquesta realitat, l’informe de l’ASPB exposa la necessitat d’adoptar una visió integral de la salut que inclogui no només el determinisme basat en l’edat cronològica sinó també la consideració de les experiències viscudes en l’entorn, així com al llarg de la vida.

L’informe revela, per exemple, que el 46% dels homes entrevistats i el 40% de les dones han assistit, durant l’últim any, a activitats organitzades en grup. És per això que l’ASPB subratlla la necessitat de reforçar les iniciatives dedicades a promoure l’envelliment actiu i saludable. L’ASPB destaca les activitats que realitza en coordinació amb altres institucions, com ara el programa Barcelona Salut als Barris (BSaB), en marxa des del 2007; les Escoles de Salut de la Gent Gran, el Programa Activa’t desenvolupat en els parcs de Barcelona, Baixem a al carrer o el Gran circ. Així mateix, l’ASPB remarca el suport de l’Ajuntament amb la posada en marxa de l’Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment coordinada per l’Àrea de Drets Socials.

LLUMS I OMBRES EN SALUT REPRODUCTIVA

La cara B de l’informe ens presenta dades referents a la salut reproductiva dels habitants de la ciutat. Mentre els embarassos i avortaments en dones adolescents (de 15 a 19 anys) disminueixen, igual que els casos registrats de VIH i SIDA en la població general, augmenten les infeccions de transmissió sexual (ITS): sífilis, gonorrea i clamídia.

Per l’ASPB aquestes dues tendències oposades obeeixen, d’una banda, a la tasca de prevenció que es desenvolupa, com ara el Programa SIRIAN, impulsat per la mateixa ASPB, que té com a objectiu reduir els embarassos no desitjats i augmentar els coneixements en contracepció. De l’altra banda, respon a la millora en la detecció i en els sistemes de vigilància d’aquest tipus d’infeccions. En aquest sentit, l’ASPB fa el seguiment epidemiològic d’aquestes malalties.

Hi ha altres condicionants que contribueixen al fet que en l’actualitat es compti amb dades precises que permetin monitoritzar les fluctuacions en aquestes tendències. L’ASPB destaca no només la sensibilització i la formació dels professionals de la salut, sinó també l’evolució de les proves diagnòstiques que, en l’actualitat, són més senzilles, eficients i accessibles.

PREVENCIÓ I EDUCACIÓ: OBJECTIUS 2020

Igual que l’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva de Barcelona (ESSIR) porta a terme diferents accions per prevenir les ITS, l’ASPB desenvolupa iniciatives de prevenció, vigilància i control. Un exemple d’això és la guia dirigida a escoles Parlem-ne, no et tallis!, o el programa d’atenció CHemSex, de consum de substàncies associades a les relacions sexuals.

Per al 2020, l’ASPB pretén continuar reforçant el seu treball pel que fa prevenció, l’ajuda assistencial i l’anàlisi a través d’una campanya de sensibilització sobre les ITS, la promoció de la salut a l’escola, la dispensació a grups específics i de risc de la Profilaxi Pre-Exposició –una eina per a la prevenció del VIH–, l’ampliació de el programa ChemSex i la realització d’un estudi de les parelles sexuals a través d’una nova aplicació per millorar la col·laboració entre els serveis assistencials i la salut pública.

Share Button