Go to Top

Més informació per mobilitzar en el càncer

L’Enquesta d’opinió pública internacional sobre el càncer 2020: el que les persones senten, pensen i creuen sobre el càncer en l’actualitat, divulgada durant el XX aniversari del Dia Mundial contra el Càncer el passat 4 de febrer, posa en relleu que els ingressos econòmics i l’educació són fonamentals en la prevenció de la malaltia.

Duta a terme per la Unió Internacional Contra el Càncer (UICC), és la primera enquesta pública realitzada en diversos països, en una dècada, sobre les diferents perspectives sobre el càncer. Segons els resultats, es demostra que hi ha una diferència molt marcada entre els grups socioeconòmics alts i baixos pel que fa al coneixement i la consciència dels riscos de càncer i, per tant, a la pràctica d’hàbits adequats per limitar aquests riscos.

Cal esmentar que la UICC és l’organització internacional més important i antiga dedicada a la lluita contra el càncer i té com a missió, entre altres, assegurar que el control de la malaltia continuï sent una prioritat en l’agenda mundial per a la salut i el desenvolupament.

Què s’hi preguntava i per què és important?

L’enquesta es va realitzar a 20 països: Austràlia, el Brasil, Bolívia, el Canadà, la Xina, França, Alemanya, la Gran Bretanya, l’Índia, Israel, el Japó, Mèxic, Kènia, les Filipines, l’Aràbia Saudita, Sud-àfrica, Espanya, Suècia, Turquia i els Estats Units.

I va recopilar informació sobre cinc preguntes senzilles:

  1. Si l’entrevistat o algú del seu cercle havia estat afectat de càncer.
  2. Quin era el grau de preocupació de desenvolupar un càncer en algun moment de la vida.
  3. D’un llistat d’hàbits esmentats, quins considerava que eren factors de risc per desenvolupar un càncer.
  4. Si en els darrers 12 mesos havia pres alguna mesura per evitar desenvolupar un càncer.
  5. D’un llistat d’alternatives, quines havien d’impulsar els organismes governamentals amb relació al càncer.

Malgrat que hi ha un alt grau de coneixement sobre certs factors de risc com ara el consum de tabac, esmentat per un 63% dels enquestats, també és cert que hi ha molts altres factors encara desconeguts el maneig i control dels quals és a l’abast de tots, com la manca d’activitat física, per exemple, assenyalada únicament per un 28%, o el sobrepès per un 29%.

No obstant això, a més d’evidenciar més o menys coneixement sobre els factors de risc, les respostes a aquestes preguntes van ressaltar una cosa que, com a comunicadors, ens ha de preocupar especialment: la informació sobre el càncer i els factors de risc difereix segons els estrats socials. Això ens indica que hem de democratitzar la informació sobre el tema fent-la més accessible i comprensible entre el públic en general.

A Galènia això ho sabem molt bé. Ajudem centres de recerca i altres entitats a fer que el seu treball i el seu missatge puguin arribar fàcilment a la població en general. Els resultats que hem generat fins ara ratifiquen que és possible traslladar informació complexa a la població i fer-ho d’una manera amena i entenedora.

«Quan es plantegen continguts científics per divulgar al públic general hi ha diferents factors importants a tenir en compte: d’una banda, una col·laboració estreta amb la comunitat científica, que comprenguin i aprenguin que comunicar bé és important, i molt; i per una altra, un maneig adequat de la informació, posant un detall especial en què es comunica, quan i de quina manera. Crec que són dues claus que han permès a Galènia posicionar temes complexos com la investigació oncològica en primeres planes de diaris d’informació general», afirma la Dra. Margarida Mas, directora de Galènia.

Recomanacions per potenciar la conscienciació per fomentar hàbits que promoguin la salut

Segons la informació obtinguda i en correspondència amb les respostes atribuïdes a la cinquena pregunta del qüestionari, sobre els passos que els governs han de prendre en relació amb el càncer, la demanda majoritària dels enquestats, en un 84% de les respostes, confirma que els esforços conjunts són els que sumen. Aquesta demanda va ser encara més emfatitzada per les persones enquestades procedents de països amb ingressos mitjans-baixos.

Això ens indica que per als estrats socioeconòmics desfavorits els esforços per promoure la informació i l’educació sobre el càncer han de ser encara més prioritaris.

És per això que la UICC enumera una llista de mesures dirigides als governs, en les quals, però, indirectament, tenim responsabilitat com a comunicadors:

Les mesures que suggereix la UICC són:

  • Donar prioritat a la conscienciació sobre el càncer i com prevenir-lo mitjançant la implantació de polítiques de salut progressives i l’educació per tal de fomentar hàbits que promoguin la salut, amb especial èmfasi en la participació de les poblacions de menys nivell socioeconòmic.
  • Garantir que se subministra informació actualitzada al públic sobre els riscos de càncer i com prevenir-lo, i és important que aquesta informació es presenti i s’emeti d’una manera accessible per a les persones que procedeixin d’entorns de menys nivell socioeconòmic.
  • Implementar polítiques per ajudar a reduir el consum de productes cancerígens reconeguts (p. ex., tabac i begudes i aliments ensucrats) per potenciar la pràctica d’hàbits que promoguin la salut, particularment entre els grups de menys nivell socioeconòmic.
  • Invertir proactivament en la planificació nacional del control del càncer i la creació de registres basats en la població per garantir l’assignació de recursos més efectiva que beneficiï tots els grups.
  • Continuar promovent la conscienciació amb cada nova generació per aconseguir que no es doni per fet que es disposa d’informació sobre els riscos de càncer i com prevenir-lo.

Potser com a comunicadors no podem canviar la situació econòmica de la població, però sí que podem ajudar a fer que s’informin més i millor, i és aquí on recau la nostra responsabilitat.

Conscienciació sobre els factors de risc de càncer indicada per nivell d’ingressos del nucli familiar

Hàbits preventius indicats segons nivell educatiu

Hàbits preventius indicats segons ingressos del nucli familiar

Per a més informació sobre el Dia Mundial contra el Càncer, visiteu: www.worldcancerday.org/map

Share Button