Go to Top

Parc de Salut Mar Gestió anual de la comunicació científica 2010-2011

L’any 2004, l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) ens va encarregar donar visibilitat a la producció científica dels seus professionals i donar suport a la visibilitat dels hospitals i instituts que s’agrupaven en l’IMAS. L’encàrrec incloïa l’externalització del gabinet de premsa del contingut científic de la institució, l’assessorament en matèria de comunicació científica i el suport a l’estratègia de comunicació institucional. Tot això es va executar durant els anys 2004 a 2010. A partir del 2010, la institució va sofrir alguns canvis, i durant aquest procés també hi vam col·laborar. A principis del 2010 va passar a constituir-se com a Parc de Salut Mar, que va continuar agrupant tots els seus instituts anteriors (Hospital del Mar, Hospital de l’Esperança, Centre Peracamps, Centre Fòrum, etc.).

Durant aquest temps, i malgrat els canvis de nom i arquitectura de marca, la institució va continuar confiant en Galènia. D’aquesta manera, el projecte iniciat el 2004 per a l’IMAS va continuar en les mateixes condicions per al Parc de Salut Mar fins a finals del 2011, millorant resultats any rere any.

A partir del 2012, i davant d’un canvi de les necessitats de la institució, Galènia li ofereix suport per a necessitats puntuals.

Vegeu més sobre el servei de Consultoria en comunicació mèdica

Institució: Parc de Salut Mar
Període: 2010-2011