Go to Top

IR-HUVH Gestió anual de la comunicació científica 2007-2010

A finals de l’any 2006, l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (aleshores IR-HUVH) ens va contactar des de la seva Unitat de Gestió del Coneixement per a plantejar-nos les seves necessitats de comunicació. Es va preparar un pla d’acció que havia de començar a principis del 2007, però que ja incloïa algunes accions concretes durant el darrer trimestre del 2006.

L’encàrrec incloïa l’externalització de tots els aspectes relacionats amb la comunicació científica, l’assessoria i l’estratègia de comunicació i el gabinet de premsa. Durant tot aquest període es van aconseguir tots els objectius marcats a priori, i la visibilitat de la institució es va anar fent un forat en la premsa nacional.

L’any 2009 hi va haver un canvi en la Direcció de l’Institut i el nou director va plantejar directrius noves per a la comunicació del centre. L’any 2010, i després d’uns mesos de transició, es va formar la Unitat de Comunicació i Imatge i es va incorporar al centre un responsable de Comunicació. Malgrat tots els canvis, la Direcció ha continuat confiant en Galènia, tant per al procés de transició com posteriorment.

Enllaços VHIR Notícies 2006200720082009

Vegeu més sobre el servei de Consultoria en comunicació mèdica

Institució: Institut de Recerca Vall d’Hebron (IR-HUVH)
Període: 2007-2010