Go to Top

Gestió de marca per a professionals

marca_personal4

Galènia com a agència de comunicació mèdica i salut 2.0 també gestiona la marca personal i de centre de diferents professionals de la salut. Durant aquest any ha realitzat la gestió de la seva presència i empremta a internet: desenvolupant i actualitzant contingut de valor i de qualitat tant per als pacients com per al públic general a través dels blogs, websites i xarxes socials d’aquests centres mèdics i professionals.

Aquestes eines han permès als nostres clients estendre la relació amb els seus pacients més enllà de la consulta resolent els seus dubtes amb fiabilitat i rigor científic; a més han redundat en favor de la seva reputació on / off line ajudant a posicionar com a referents en la seva especialitat i als promocionar els seus serveis.

Amb la periodicitat marcada per la pròpia activitat professional dels nostres clients, s’han realitzat accions amb mitjans de comunicació especialitzats reforçant així la seva posició com a referents dins la seva especialitat.

Veure més sobre el servei de Consultoria