Go to Top

La Salut a Barcelona (2003-2010)

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és la institució que vetlla per la vigilància de la salut de Barcelona, la seva ciutadania i els seus visitants. L’ASPB va iniciar les seves activitats com a tal l’1 de gener del 2003, i presenta cada any els resultats de salut pública de la ciutat en el Ple de l’Ajuntament, per al seu debat.

Després de l’experiència de la realització de la Memòria científica 1997-2002 i la Memòria científica 2003-2004, l’ASPB ens va plantejar noves necessitats en relació amb un informe que realitzaven amb periodicitat anual: La salut a Barcelona.

informe-2003-M

Ens van plantejar un canvi respecte al tipus de document que havien estat realitzant fins aleshores per a dotar-lo de més entitat i caràcter, treballant-ne el disseny, millorant-ne els continguts i també la qualitat de cara a les impressions. Es va plantejar també que el disseny triat es pogués mantenir al llarg del temps, amb actualitzacions que no comportessin redissenyar altre cop el document però que dotessin de personalitat pròpia cada informe.

El calendari suposava un repte afegit, ja que l’informe sempre s’havia discutit en el Ple de l’Ajuntament de Barcelona en un suport Word. Volien poder lliurar al Ple un document final maquetat, tot i que no en la seva versió definitiva, perquè en el mateix Ple se suggereixen canvis o debats que s’inclouen en el document que finalment va a impremta i es distribueix. El calendari era molt ajustat i no hi havia manera de disposar dels materials de treball abans, atesos els terminis de l’anàlisi de les dades.

 

Es va plantejar el disseny gràfic i la coberta del document. Alhora es va homogeneïtzar la redacció d’un document que, d’origen, es crea amb la participació de desenes de persones. Es va ajudar a millorar-ne l’estructura, se’n va ajustar la redacció i es van corregir i traduir les parts indicades. A més, es va supervisar tot el procés fins a la impressió. Posteriorment també es va elaborar una versió adaptada per a la web de la institució.

informe-2004-M

Tot es va fer amb un calendari de treball dissenyat perquè l’equip treballés de manera simultània, coordinada i molt optimitzada, ajustant els temps de treball de disseny, maquetació, redacció, revisió, correcció i traducció, ja que no hi havia manera d’allargar el calendari ni pel principi ni pel final.

El resultat va ser que per primera vegada el document va estar tancat abans de final d’any i es a presentar al Ple de l’Ajuntament de Barcelona maquetat amb el seu aspecte final per a la seva presentació, discussió i debat.

Es va fer un document de disseny adaptable, amb l’interior a dues tintes i la coberta en quadricromia. Es va determinar el gramatge més adequat per a la versió impresa i es va abandonar l’offset que s’estava realitzant fins llavors. Tot amb uns terminis que milloraven molt el document d’anys anteriors.

 

 

Des d’aleshores es realitza l’informe de cada any.

 

informe-2006-M  informe-2005-M  informe-2010-M informe-2007-M  informe-2008-M  informe-2009-M

Veure també La salut a Barcelona 2011

Institució: Agència de Salut Pública de Barcelona
Període: anual del 2004 al 2011