Go to Top

La Salut a Barcelona 2011

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és la institució que vetlla per la vigilància de la salut de Barcelona, la seva ciutadania i els seus visitants. L’ASPB va iniciar les seves activitats com a tal l’1 de gener del 2003, i presenta cada any els resultats de salut pública de la ciutat en el Ple de l’Ajuntament, per al seu debat.

Des de l’any 2004 realitzem l’informe La Salut a Barcelona (vegeu La Salut a Barcelona 2003-2010).

Després de molts anys de fer aquest document, l’any 2012 el projecte va recollir canvis importants. Distribuïa els continguts de forma lleugerament diferent i l’índex reflectia aquests canvis, que també es plasmaven en un lleuger canvi de disseny.

A més, per primera vegada el document imprès no incorporava les taules finals de l’apartat La salut en xifres. A partir del 2011, el document on-line d’annexos és el que recull les dades detallades de la situació de salut a Barcelona, les més generals a través de les taules de La salut en xifres i les més concretes per districtes i àrees integrals de salut (AIS).

informe-2011-M

El document segueix tenint un disseny adaptable, a dues tintes en el seu interior i portada a cuatricomia. Es va coordinar la impressió del document i  la versió on-line del mateix.

 

La salut a Barcelona 2011

 

 

 

 

 

_______________________________________

Veure notícia relacionada: La Salut a Barcelona 2011

 

Institució: Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
Període: 2012