Go to Top

‘La Salut a Barcelona’ 2012

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és la institució que vetlla per la vigilància de la salut de Barcelona, la seva ciutadania i els seus visitants. L’ASPB va iniciar les seves activitats com a tal l’1 de gener del 2003, i presenta cada any els resultats de salut pública de la ciutat en el Ple de l’Ajuntament, per al seu debat.

Des de fa 10 anys, Galènia s’encarrega de realitzar l’informe La Salut a Barcelona (veure La Salut a Barcelona 2003-2010 i La Salut a Barcelona 2011).

El 2004, l’ASPB va confiar en Galènia per reformular l’informe en funció de les noves necessitats de la institució. D’aquesta manera, es va treballar en el disseny, millorant els continguts i la qualitat de cara a les impressions, i es va plantejar que el disseny escollit pogués mantenir-se al llarg del temps, amb actualitzacions que no suposessin redissenyar de nou el document, però que dotessin de personalitat pròpia a cada informe. Es va supervisar tot el procés fins a la impressió i posteriorment es va elaborar una versió adaptada per a la web de la institució.

lasalutabarcelona2012L’informe del 2011 va recollir canvis importants, a nivell de disseny i distribució de continguts, que també s’encarregaren a Galènia.

Des del 2011, l’informe de l’ASPB aplica una nova metodologia que permet reflectir els canvis en el perfil de salut de la població i incorporar nous fenomens emergents, com ara els trastorns crònics. El document del 2012 s’ha elaborat entenent la salut com un factor transversal que ha d’abordar-se de forma intersectorial, tenint en compte factors de context i entorn físic, com la vivenda, els equipaments i les zones verdes que la ciutadania té a la seva disposició. També es realitza una anàlisi profunda del gruix de la població, i no només dels grups de risc.

Podeu consultar l’informe complet aquí.

 

 

Institució: Agència de Salut Pública de Barcelona
Periode: 2013