Go to Top

Media Partnership 2015

El 2015 Galènia va ser media partner per la 6ª Conferència Europea Anual de Health 2.0, punt de trobada d’empreses emergents en salut digital. Galènia com a agència de comunicació mèdica i salut 2.0 es va encarregar de difondre contingut relacionat amb aquest esdeveniment entre la comunitat especialitzada, en aquest format de col·laboració.

Galènia va participar activament en la difusió de l’esdeveniment de la salut 2.0 per donar suport a la promoció de la comunicació mèdica i científica com a instrument per a crear sinergies entre tots els actors implicats en la gestió de la salut.

Es van preparar posts enfocats a desenvolupar els aspectes més importants a tractar en l’esdeveniment i es van difondre a través de les xarxes socials i comunitat especialitzada. Així mateix durant l’esdeveniment també es va donar cobertura a través de les xarxes socials de Galènia.

Veure més sobre el servei de Comunicació de Congressos de Salut

Institució: Conferencia Europea Anual de Health 2.0
Període: 2015