Go to Top

Memòria BIOCAT 2007

Biocat coordina i promou la biotecnologia, la biomedicina i la innovació tecnològica biomèdica a Catalunya (BioRegió de Catalunya). Biocat és una entitat dinamitzadora de tots els agents que actuen en aquest àmbit i les seves iniciatives, i és clau per a la configuració d’un sistema potent de recerca, una transferència de coneixement i un teixit empresarial emprenedor capaç de convertir-se en motor econòmic del país i contribuir al benestar de la societat.

A partir d’un recopilatori de tota l’activitat anual de Biocat, es van dissenyar els continguts de la memòria 2007. Es va conceptualitzar l’índex, es van ordenar els materials i es va treballar amb la Direcció de Comunicació per a obtenir un document que recollís tota l’activitat de la institució.

A petició de Biocat, es va treballar amb l’estudi de disseny gràfic amb el qual el client treballa habitualment (Cromatik) i es va fer el seguiment i la supervisió de tot el procés de producció fins al lliurament de les impressions del document.

Memòria BIOCAT 2007

 

BIOCAT

Institució: Biocat
Període: 2008