Go to Top

Xarxes Socials per a jornades i entitats 2015

Galènia durant l’any 2015 ha gestionat les xarxes socials de diferents jornades i entitats relacionades amb l’àmbit mèdic, científic i de salut. Per a això, ha dissenyat per a cada client una estratègia de comunicació específica en línia amb els objectius de la institució.

Per a cada client Galènia ha creat un protocol i guia d’actuació on es concreten objectius generals i específics que es volen assolir. En funció del perfil del client, s’han triat els canals en els que es vol tenir presència en xarxes socials i s’han establert el to i el llenguatge que la institució ha d’utilitzar.

Veure més sobre el servei de Xarxes sociales, web y salut 2.0

Clients: Jornades, Consultes particulars, petites clíniques
Període: 2015