Go to Top

VHIO Gestió anual de la comunicació científica 2013

Durant els anys 2010, 2011 i 2012, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) va encarregar de forma puntual els nostres serveis de gabinet de premsa per donar cobertura a articles importants dels seus investigadors. Durant aquests anys hi va haver canvis en la direcció de la institució, en la gerència i en la direcció de comunicació. Malgrat aquests canvis, la nova Direcció de Comunicació va continuar confiant en Galènia i els encàrrecs es van anar fent més freqüents. A finals del 2012 es va plantejar un canvi en les necessitats del VHIO i es va encarregar a Galènia l’externalització, per a l’any 2013, de la gestió on-going de la comunicació de recerca preclínica i translacional, i el suport a la comunicació institucional del VHIO.

 

Vegeu més sobre el servei de Consultoria en comunicació mèdica

Institució: Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO)
Període: 2013