Go to Top

VHIO Gabinet de premsa 2011-2012

Durant els anys 2011 i 2012, la Direcció del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) ens va contactar per a donar suport de forma puntual i esporàdica a les necessitats de comunicació científica i especialitzada de la institució. Es va col·laborar amb el Departament de Comunicació per preparar els continguts de publicacions importants i per gestionar el gabinet de premsa (notes de premsa, enviament a premsa nacional i internacional, rodatges audiovisuals, gestió d’entrevistes, monitorització i clipping) d’aquells temes que es van considerar necessaris.

Posteriorment hi va haver un procés de canvi en la Direcció de Comunicació que va durar diversos mesos. Durant aquest període, la direcció del VHIO va sol·licitar que mantinguéssim l’externalització del gabinet de premsa per a temes a demanda dels mitjans, i de forma proactiva per a aquells temes que el mateix VHIO va considerar convenients.

Després de l’arribada de la nova Direcció de Comunicació, la col·laboració es va mantenir i intensificar gràcies als bons resultats obtinguts.

Vegeu més sobre el servei de Gabinet de premsa de comunicació mèdica

Institució: Vall d’Hebron Institut d’Oncologia
Període: 2011-2012