Go to Top

VHIO Gabinet de premsa 2013

Durant els anys 2011 i 2012 es va col·laborar amb el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) per a donar suport puntual a les necessitats de comunicació científica i especialitzada de la institució. Es va col·laborar amb dues direccions de comunicació diferents i es van externalitzar tots els serveis necessaris durant el període de transició entre elles.

Després de l’arribada de la nova Direcció de Comunicació, la col·laboració es va mantenir i intensificar gràcies als bons resultats obtinguts i de la capacitat de resposta i adaptació de Galènia.

Durant l’any 2013 es va plantejar l’externalització anual del gabinet de comunicació externa de l’àmbit preclínic i traslacional del VHIO, en el context de la gestió anual de l’agenda de comunicació d’aquests àmbits.

Vegeu més sobre el servei de Gabinet de premsa de comunicació mèdica

Institució: Vall d’Hebron Institut d’Oncologia
Període: 2013