Go to Top

VHIR Comunicació científica anual 2011-2012

Després d’una primera etapa entre finals del 2006 i el 2010, reportant a la Unitat de Gestió del Coneixement del VHIR (vegeu IR-HUVH Gestió anual de la comunicació científica), i malgrat la creació d’una Unitat de Comunicació pròpia, la Direcció del VHIR ha continuat confiant en Galènia. Des de la incorporació del responsable de Comunicació a mitjans 2010, s’ha continuat col·laborant amb la institució, mantenint la comunicació externa dels continguts científics i donant suport a una comunicació institucional, cada cop més present, durant el 2011 i el 2012.

Enllaços a notícies 2011 i 2012.

Vegeu més sobre el servei de Consultoria en comunicació mèdica

 

Institució: Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
Període: 2011-2012