Go to Top

VHIR Gabinet de premsa 2007-2010

A finals de l’any 2006, la Unitat de Gestió del Coneixement de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (IR-HUVH) ens va contactar per a plantejar-nos les seves necessitats de comunicació. Es va preparar un pla d’acció que havia de començar a principis del 2007, però que ja incloïa algunes accions concretes durant el darrer trimestre del 2006.

L’encàrrec incloïa l’externalització de tots els aspectes relacionats amb la comunicació externa de l’institut, el gabinet de premsa del contingut científic de la institució i l’assessorament en matèria de comunicació. En el context de l’externalització del gabinet de premsa dels continguts científics, es van definir els temes i missatges, es van preparar els continguts en múltiples formats (notes i dossiers de premsa, convocatòries de mitjans, etc.), es va preparar un full de ruta, es van realitzar tots els contactes amb la premsa nacional, gestió d’entrevistes, missatges clau, clippings, etc.

Durant aquest període es van aconseguir tots els objectius marcats a priori, i la visibilitat de la institució es va anar fent un forat en la premsa nacional. Es van plantejar els objectius a quatre o cinc anys, i s’han anat complint de manera progressiva.

L’any 2009 hi va haver un canvi en la direcció de l’institut. L’any 2010, després d’uns mesos de transició, es va formar la Unitat de Comunicació i s’hi va incorporar un responsable de Comunicació, amb el qual s’ha continuat col·laborant.

Vegeu més sobre el servei de Gabinet de premsa de comunicació mèdica

Institució: Institut de Recerca Vall d’Hebron
Període: 2007-2010