Go to Top

VHIO – Gabinet de Premsa 2015

vhio

 

Durant els anys 2011 i 2012, es va col·laborar amb el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) per tal de donar suport de forma puntual i esporàdica a les necessitats de comunicació científica i especialitzada de la institució. Es va col·laborar amb dos directors de comunicació diferents i es van externalitzar tots els serveis necessaris durant el període de transició entre les dues direccions de comunicació.

Després de l’arribada de la nova direcció de comunicació, donat els resultat obtinguts i la capacitat de resposta i adaptació de Galènia, la col·laboració es va mantenir i intensificar.

Durant l’any 2013 es va plantejar l’externalització anual del gabinet de comunicació externa de l’àmbit preclínic i traslacional del VHIO, en el context de la gestió anual de l’agenda de comunicació d’aquests àmbits. Després de dos anys d’intens treball conjunt, aquest any 2015 es renova la col·laboració.

Les notícies als mitjans de comunicació es succeeixen molt freqüentment i s’atenen als mitjans de forma gairebé permanent.

Gabinete de prensa hospital

Institució: Vall d’Hebron Institut d’Oncologia
Periode: 2015