Go to Top

Comunicació multiformat

Ens encarreguem de generar contingut per a qualsevol mena de suport i el treballem en totes les fases del procés fins al lliurament final del producte.

  • Continguts per a memòries científiques: memòries impreses tradicionals, multimèdia…
  • Producció de memòries científiques i informes: ens ocupem de tot el procés, des de la conceptualització fins al lliurament de les còpies d’impremta
  • Contingut i disseny de tríptics, newsletters i altres formats
  • Vídeos corporatius o creatius
  • Disseny d’imatges per a múltiples usos (3D, vídeo…)
  • Àudios i podcasts
  • Presentacions per a congressos
  • Continguts de materials científics (Medical Writer)

… i qualsevol altra idea que sigui tècnicament viable.

Projectes Relacionats

Galènia News

COVID-19: un repte per als comunicadors científics

Al marge de les qüestions científiques, les explicacions de com actua la malaltia i fins i tot la repercussió que té en l ‘economia mundial, l’ aparició del coronavirus, anomenat formalment COVID-19, ens ha de fer reflexionar com a comunicadors científics sobre la tasca d ‘educació i prevenció que adoptem en situacions com aquesta.

Des de l’ aparició del primer cas de coronavirus el

Read More

La salut digital ofereix solucions per a la sostenibilitat de sistema sanitari

El Digital Health Open Doors es un esdeveniment que ha sorgit, a parts iguals, per cobrir l ‘espai i les necessitats que deixava orfes la cancel·lació del MWC i del 4YFN, la cita de l’ any per a les startups. Organitzat per Barcelona Health Hub (BHH),hub del qual n’és membre Galènia,  juntament amb ECHAlliance, Healthio, la Fundació Privada de l ‘Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i patrocinat per Lener, la cita ha reunit, en l’ auditori del Recinte Modernista de Sant Pau,

Read More

Més informació per mobilitzar en el càncer

L’Enquesta d’opinió pública internacional sobre el càncer 2020: el que les persones senten, pensen i creuen sobre el càncer en l’actualitat, divulgada durant el XX aniversari del Dia Mundial contra el Càncer el passat 4 de febrer, posa en relleu que els ingressos econòmics i l ‘educació són fonamentals en la prevenció de la malaltia.

Duta a terme per la Unió Internacional Contra el Càncer (UICC), és la primera enquesta pública realitzada en diversos països, en una dècada, sobre les diferents perspectives sobre el càncer. Segons els resultats, es demostra que hi ha una diferència molt marcada entre els grups socioeconòmics alts i baixos pel que fa al coneixement i la consciència dels riscos de càncer i, per tant, a la pràctica d’ hàbits adequats per

Read More

El que ens espera: les 5 tendències en salut per al 2020

La revolució tecnològica que vivim en tots els aspectes de la nostra vida té un impacte especial pel que fa a temes relacionats amb la cura de la salut. Mentre que en altres àrees com l ‘entreteniment o el consum tenim un control relatiu pel que fa a l’ adopció de noves tecnologies, en l ‘àrea de la salut no només ens beneficiem d’ aquests avenços com a pacients, sinó que

Read More