Go to Top

Consultoria

Consultoria en comunicació científica, mèdica i institucional del sector salut: ajudem els nostres clients de l’àmbit de la salut a construir i projectar el seu missatge, arribar al seu públic, donar a conèixer el seu projecte i fer-lo créixer. 

 

Assessorem els nostres clients sobre continguts i com orientar-los, quins canals són els òptims per a comunicar-los i on és el públic diana per als seus projectes. En resum: els acompanyem i aconsellem sobre quina és la millor estratègia global de comunicació per al seu cas i com executar-la.

El contingut és important. Cal cuidar el que es diu, i per aquest motiu treballem els argumentaris. Però també és important com es diu, i per això la comunicació requereix portaveus. Donem als nostres clients les claus per tal que comuniquin millor el missatge i arribin al seu públic, treballant tant el missatge verbal com la comunicació no verbal i la imatge.

També oferim:

  • Arquitectura de marca i branding

  • Plans de comunicació: comunicació on-line i off-line

  • Social Media Strategyst i Plans de Social Media

  • Formació de portaveus

  • Assessorament d’imatge

  • Comunicació de crisi

Projectes Relacionats

Galènia News

Què fer per no acabar a la paperera de la redacció?

Aprofitant l’experiència acumulada després de molts anys al capdavant de Galènia, Margarida Mas ha realitzat durant els últims mesos unes quantes conferències sobre cop optimitzar els enviaments de notes de premsa en un moment en què els periodistes dels mitjans són bombardejats cada dia per una multitud de correus electrònics.

La primera va ser

Read More

Barcelona redueix les desigualtats de salut entre els seus barris, segons l’Informe de Salut 2017

Un any més, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha elaborat el seu Informe de Salut, cosa que ja fa des del 1983. Es tracta d’una eina fonamental per conèixer l’estat de salut de la ciutadania i com responen les diferents polítiques sanitàries posades en marxa des de l ‘Ajuntament. I a la vista dels resultats obtinguts, aquest últim any han funcionat bé per aconseguir reduir les desigualtats entre els barris més pobres i els més rics.

Així s’extreu de les dades ofertes en la presentació de l’Informe, que va tenir lloc dimarts passat a l’Ajuntament de Barcelona, on Galènia ha col·laborat novament. Indicadors com l’obesitat o la taxa d’embarassos juvenils constaten aquesta millora en les diferències socioeconòmiques. «El tema de les desigualtats és un tema prioritari per a aquest Govern, que s’ha posat sobre la taula des del primer dia. En aquest informe veiem com es produeix una disminució de les desigualtats, que demostra com les polítiques que s’han dut a terme estan tenint un impacte més alt en la població més desafavorida», va explicar Gemma Tarafa, comissionada de Salut a l’ Ajuntament de Barcelona.

Les

Read More