Go to Top

Consultoria

Consultoria en comunicació científica, mèdica i institucional del sector salut: ajudem els nostres clients de l’àmbit de la salut a construir i projectar el seu missatge, arribar al seu públic, donar a conèixer el seu projecte i fer-lo créixer. 

 

Assessorem els nostres clients sobre continguts i com orientar-los, quins canals són els òptims per a comunicar-los i on és el públic diana per als seus projectes. En resum: els acompanyem i aconsellem sobre quina és la millor estratègia global de comunicació per al seu cas i com executar-la.

El contingut és important. Cal cuidar el que es diu, i per aquest motiu treballem els argumentaris. Però també és important com es diu, i per això la comunicació requereix portaveus. Donem als nostres clients les claus per tal que comuniquin millor el missatge i arribin al seu públic, treballant tant el missatge verbal com la comunicació no verbal i la imatge.

També oferim:

  • Arquitectura de marca i branding

  • Plans de comunicació: comunicació on-line i off-line

  • Social Media Strategyst i Plans de Social Media

  • Formació de portaveus

  • Assessorament d’imatge

  • Comunicació de crisi

Projectes Relacionats

Galènia News

Implicació dels usuaris i gestió adequada de la innovació, dues claus per aconseguir la sostenibilitat dels sistemes sanitaris del futur

Garantir la sostenibilitat dels sistemes sanitaris és una de les principals preocupacions del sector. Les despeses cada vegada més grans derivades del envelliment de la població, la cronificació de determinades malalties o els avenços en medicaments i tractaments tecnològics fan que la balança es desequilibri davant d ‘uns ingressos que en el millor dels casos es mantenen iguals.

Per parlar de la situació actual del sector, l’ IESE Barcelona va organitzar la setmana passada

Read More

La “Salut a Barcelona” presenta l’estat de la salut de la ciutadania

Avui s ‘ha presentat en roda de premsa, l’ informe “La Salut a Barcelona 2016”  realitzat per l ‘ Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que posa de manifest l’ estat de la salut de la ciutadania en el marc de determinants de l ‘entorn soci -econòmic i de l’ entorn físic.

Des de fa més de 30 anys, l ‘ASPB elabora l’ informe anual que monitoritza la ciutat i els seus determinants que serveixen per orientar i prioritzar les polítiques en matèria de salut i

Read More

El Campus Gutenberg advoca per estàndards de qualitat a la informació de salut a la Xarxa

La infoxicació informativa errònia sobre salut que circula a Internet arriba als pacients mitjançant el món 2.0. ¿Com evitar-ho? “Hem de publicar únicament informació veraç, contrastada, objectiva i provinent de fonts oficials“, va assegurar Carlos Mateos, llicenciat  en Ciències de la Informació per la Universidad Complutense de Madrid, durant la microxerrada que va impartir

Read More