Go to Top

Consultoria

Consultoria en comunicació científica, mèdica i institucional del sector salut: ajudem els nostres clients de l’àmbit de la salut a construir i projectar el seu missatge, arribar al seu públic, donar a conèixer el seu projecte i fer-lo créixer. 

 

Assessorem els nostres clients sobre continguts i com orientar-los, quins canals són els òptims per a comunicar-los i on és el públic diana per als seus projectes. En resum: els acompanyem i aconsellem sobre quina és la millor estratègia global de comunicació per al seu cas i com executar-la.

El contingut és important. Cal cuidar el que es diu, i per aquest motiu treballem els argumentaris. Però també és important com es diu, i per això la comunicació requereix portaveus. Donem als nostres clients les claus per tal que comuniquin millor el missatge i arribin al seu públic, treballant tant el missatge verbal com la comunicació no verbal i la imatge.

També oferim:

  • Arquitectura de marca i branding

  • Plans de comunicació: comunicació on-line i off-line

  • Social Media Strategyst i Plans de Social Media

  • Formació de portaveus

  • Assessorament d’imatge

  • Comunicació de crisi

Projectes Relacionats

Galènia News

EL 21% DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE BARCELONA TÉ MÉS DE 64 ANYS

Aquest any, l ‘Informe sobre l’ estat de la salut a Barcelona, ​​que realitza anualment l ‘Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ha fet 35 anys. L’ informe dona una visió general dels principals aspectes relacionats amb la salut de la ciutadania i s ‘hi inclouen tant el context socioeconòmic de la ciutat com les desigualtats territorials.

La publicació, la coordinació editorial de la qual va a càrrec de Galènia des de ja fa tres lustres, fa una radiografia dels serveis sanitaris, tant pel que fa a l’atenció primària, com a les urgències i l’ atenció especialitzada hospitalària, entre d ‘altres, i posa les bases per a l’ aplicació de polítiques sanitàries a la ciutat.

L ‘informe corresponent a l’ any 2018 ens ha deixat dades relacionades amb l ‘envelliment i la salut reproductiva, així com indicadors demogràfics. Segons l’ última edició,

Read More

ENTREVISTA CECÍLIA BOFARULL

La Cecília Bofarull arriba puntual a la cita, fresca, curiosa, com si fos la tercera entrevista que fa aquell dia i només són les nou del matí. Notes que està mentalment organitzant-se el matí i que esprem cada segon al màxim.

Mentre ens preparem per a l ‘entrevista a l’ hotel Alma, a Barcelona, ​​ens comenta que

Read More

La conferència BHH Summit asseu a taula emprenedors i empreses del sector salut

En el marc incomparable del Recinte Modernista de Sant Pau, la conferència BHHSummit celebrarà a Barcelona la seva primera edició el 3 d ‘octubre amb un objectiu clar: fomentar sinergies entre noves empreses i empreses consolidades del sector de la salut per avançar en l’ assistència sanitària.

Organitzada per Barcelona Health Hub, entitat de la qual Galènia és membre, la conferència BHHSummit inclou presentacions magistrals, panells de discussió, presentacions de start-ups i també reunions de negocis.

Read More