Go to Top

Gabinet de Premsa

Gabinet de premsa per a hospitals, centres de recerca o entitats del sector salut.

Externalitzem la relació amb els mitjans de comunicació d’institucions del sector salut, centres de recerca, hospitals, associacions o fundacions. Planifiquem amb base anual l’estratègia de comunicació (on-going) i/o proporcionem el suport necessari per a implementar-la. Ens encarreguem de necessitats puntuals de comunicació, com ara un congrés o un esdeveniment, per exemple. Tot amb la planificació prèvia d’un Pla de Mitjans.

Si el client no disposa de Departament de Comunicació o premsa, ens ocupem de tot. Si disposa d’un responsable de comunicació, ens integrem en el seu equip i li donem tot el suport necessari per a obtenir els millors resultats.

Ens encarreguem de la redacció de notes de premsa, dossiers de premsa i altres materials. Organitzem rodes de premsa. Realitzem l’enviament de comunicats, notes de premsa o convocatòries a la nostra completa i actualitzada base de dades de mitjans de comunicació, en fem el seguiment i coordinem la gestió de les entrevistes en mitjans escrits, on-line, ràdios i rodatges de televisió.

Concretem un mapa de públics per a cada acció i fem servir els canals de comunicació més adients per tal que el missatge arribi al públic objectiu. A més dels mitjans tradicionals, treballem amb una base de dades de bloguers del sector, associacions de pacients i altres públics. També coordinem la comunicació off-line i on-line.

Després de realitzar tot el treball, cal mesurar-ne els resultats. Monitoritzem els impactes i les impressions obtingudes i en realitzem un informe (clipping).  

Projectes Relacionats

Galènia News

La “Salut a Barcelona” presenta l’estat de la salut de la ciutadania

Avui s ‘ha presentat en roda de premsa, l’ informe “La Salut a Barcelona 2016”  realitzat per l ‘ Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que posa de manifest l’ estat de la salut de la ciutadania en el marc de determinants de l ‘entorn soci -econòmic i de l’ entorn físic.

Des de fa més de 30 anys, l ‘ASPB elabora l’ informe anual que monitoritza la ciutat i els

Read More