Go to Top

La Salut a Barcelona 2011

Galènia col·labora en l’elaboració de l’informe de salut pública de Barcelona des del 2003

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha elaborat l’informe de salut corresponent a l’any 2011, en què es revisen els principals indicadors de salut de la ciutat i s’avaluen les línies d’actuació de l’Agència per dissenyar les de l’any següent. L’elaboració del document, que es publica anualment des de fa 27 anys, ha comptat novament amb la col·laboració de Galènia, que intervé des de l’any 2003, des de l’inici de l’ASPB com a tal i amb la reformulació del document.

L’ASPB és la institució que vetlla per la vigilància de la salut de Barcelona, la seva ciutadania i els seus visitants. L’ASPB va iniciar les seves activitats com a tal l’1 de gener del 2003, i presenta cada any els resultats de salut pública de la ciutat en el Ple de l’Ajuntament, per al seu debat.

En l’informe d’aquest any es revisen diversos indicadors relacionats amb l’entorn econòmic i les condicions de vida, la participació comunitària, els serveis sanitaris, la seguretat i higiene dels aliments, la qualitat de l’aire i de l’aigua, l’activitat física i la mobilitat, l’alimentació, el consum de tabac i drogues, l’esperança de vida, les malalties cròniques, l’obesitat, la salut mental i laboral, els accidents de trànsit, les malalties transmissibles i la salut reproductiva. Com a dades positives, s’observa una disminució en el consum de tabac i en el nombre de persones afectades per accidents de trànsit, mentre que empitjoren aspectes com la qualitat de l’aire i l’aigua i augmenten algunes malalties de transmissió sexual i l’obesitat infantil. En general, i seguint la tendència d’anys anteriors, la majoria d’indicadors presenten pitjors resultats per a la població femenina que per a la masculina.

Entre les principals causes de mortalitat prematura, el càncer de pulmó i la malaltia isquèmica del cor segueixen al capdavant entre els homes, i el càncer de mama i de pulmó encapçalen la llista en les dones. No obstant això, cal destacar que s’ha produït una millora important en la població masculina respecte de l’any 2000, amb una disminució considerable de les morts degudes a càncer de pulmó, malaltia isquèmica, cirrosi, sida, lesions per accident de trànsit i malalties cerebrovasculars. Entre les dones també han disminuït la majoria de causes de mortalitat, amb uns marges més discrets, excepte el càncer de pulmó que ha augmentat considerablement.

Podeu accedir al resumen executiu (PDF)

Accedir al document complet

Conèixer el servei de Comunicació multiformat de Galènia

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *