Go to Top

Una nova teràpia combinada eficaç contra un subtipus de càncer de mama HER2 +

Una investigació liderada pel Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i publicat recentment a Journal of the National Cancer Institute (JNCI) ha demostrat, per primera vegada, que la combinació de la quimioteràpia i la teràpia selectiva amb trastuzumab és efectiu en disminuir els tumors d’un subtipus específic de càncer de mama HER2 + que es coneix com a p95HER2.

L’estudi dirigit per Dr Joaquin Arribas, investigador principal del grup de Factors de Creixement del VHIO, el director del Programa de la investigació preclínica i més de professor ICREA assenyala una nova teràpia per als pacients amb tumors de mama positius per p95HER2, un subgrup fins ara molt resistent als tractaments. Aquesta investigació està finançada amb una beca de l’Associació Espanyola Contra Càncer (AECC) en la qual també participa el Dr Atanasio Pandiella del Centre d’Investigació del Càncer de Salamanca i d’altres entitats com la Breast Cancer Research Foundation.

Els pacients amb tumors de mama positius per p95HER2 constitueixen aproximadament entre el 8-10% de tots els pacients amb càncer de mama i aquests tumors són difícils de tractar perquè són resistents a trastuzumab, un fàrmac utilitzat contra càncer de mama HER2 +. Ara, aquesta investigació ha demostrat afegir quimioteràpia estàndard al tractament d’aquestes pacients amb trastuzumab augmenta la sensibilitat dels tumors p95HER2 positius a aquest fàrmac i per tant, la combinació d’ambdós tractaments és efectiu en disminuir aquests tumors i obre un ventall de possibilitats per a aquestes pacients.

Link a la nota de premsa completa

 

 

Share Button