Go to Top

l’“envelliment prematur” cel·lular com a estratègia en el tractament dels tumors de mama?

Investigadors del VHIO aprofiten l’“envelliment prematur” cel·lular com a estratègia en el tractament dels tumors de mama HER2+

Un estudi, realitzat pel Grup de Factors de Creixement de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i dirigit pel Dr. Joaquín Arribas, ha demostrat una possible teràpia antitumoral. La nova estratègia antitumoral trobada en aquest estudi, publicat a la revista Journal of the National Cancer Institute (JNCI), es basa en la inhibició de la secreció de factors protumorales, factors que contribueixen al creixement ia la metàstasi a distància del tumor, per part de les cèl·lules tumorals senescents, cèl·lules que mostren signes d’envelliment prematur i deixen de proliferar.

Encara que l’estudi s’ha centrat en tumors de mama del tipus HER2 +, concretament en el bloqueig de la secreció del factor protumoral interleucina 6, els seus resultats es podrien extrapolar a altres tumors. D’aquesta manera, amb el bloqueig de la producció de tots els factors protumorales per part de les cèl·lules senescents, la senescència seria una estratègia antitumoral eficaç.

L’estudi, que s’ha centrat en el càncer de mama HER2+, ha estudiat la senescència natural, no la induïda artificialment com en treballs anteriors. La senescència és un fenomen pel qual les cèl·lules deixen de dividir-se i inicien un procés que s’assembla a l’envelliment cel·lular i que eventualment les conduirà a la mort. Aquest mecanisme, que es podria llegir en clau de clar benefici per al pacient, a la pràctica no sempre ho és. Tot i que les cèl·lules tumorals senescents deixen de proliferar espontàniament, i això semblaria positiu com a mecanisme antitumoral, ho fan a costa de secretar una sèrie de factors importants per al creixement del tumor i per a les seves metàstasis a distància. Així doncs, la senescència de les cèl·lules tumorals és una arma de doble tall, ja que no contribueix al creixement del tumor però sí a la seva agressivitat.

L’estudi ha confirmat que el percentatge de cèl·lules senescents en un tumor és relativament baix i constant, pels volts d’un 2-5%, “però si ens imaginem les cèl·lules una al costat de l’altra en tres dimensions, comprendrem la gran capacitat que tenen les cèl·lules senescents per interaccionar amb un gran nombre de cèl·lules tumorals: una cèl·lula senescent productora d’aquests factors protumorals es troba escassament a tres cèl·lules de distància de la cèl·lula més allunyada, de manera que l’efecte en cascada que produeix aquesta secreció de factors té un impacte alt en totes les cèl·lules veïnes”, explica el responsable d’aquest estudi, el Dr. Joaquín Arribas, professor ICREA, investigador principal del Grup de Factors de Creixement del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i director del programa preclínic del VHIO.

 

 

Share Button