Go to Top

Recomanacions per a seleccionar APPS saludables

Consells per seleccionar Apps de salut fiables

 • Existeixen aproximadament 100.000 apps mòbils relacionades amb la salut i un de cada tres usuaris dInternet a Espanya nutilitza alguna, segons lInforme Doctoralia sobre Internet i Salut 2014
 • No existeix cap reglamentació oficial per acreditar les apps de salut que hi ha al mercat

Finalitzada la  6ª Conferència Europea Anual de Health 2.0 a Barcelona, congrés en el que Galènia va ser un dels Media Partners i que va comptar amb gairebé 500 assistents d’arreu del món, la majoria dels quals eren emprenedors en salut 2.0, podem concloure que les empreses tecnològiques han apostat per la salut mòbil, un mercat a l’alça i evolució constant que desperta l’interès creixent de professionals dels sectors tecnològic i sanitari i de la societat en general. I és que les apps relacionades amb la salut han arribat per canviar la manera en que vivim la nostra salut.

Aquesta irrupció de l’mHealth a nivell mundial, sumat al fet que, com indica “l’Informe Doctoralia sobre Internet i Salut 2014”, un de cada tres usuaris d’Internet a Espanya utilitza alguna app de salut, posa de manifest la necessitat de disposar de criteris per avaluar la qualitat, fiabilitat i seguretat de les apps mòbils de salut que, tant per part dels usuaris com dels professionals de la salut, es descarreguen cada dia més. Mentre esperem les conclusions del debat obert sobre els criteris que han de ser la base de les apps de salut i que hi hagi certificacions oficials que les homologuin, és possible validar, recomanar i crear les apps de salut seguint algunes recomanacions de qualitat i seguretat, com per exemple que:

 • L’app descrigui al públic al que es dirigeix, així com els seus objectius i la seva finalitat, per tal que l’usuari pugui valorar-ne el seu interès.
 • Abans de sortir al mercat, l’app hagi estat provada per un grup d’usuaris representatius.
 • S’identifiqui de manera clara al propietari de l’app, per tal de veure quina persona o organització l’avala.
 • L’app mostri o enllaci informació complementaria sobre el seu propietari (persona o organització) i els mecanismes per posar-se en contacte amb ells.
 • En l’app s’identifiqui als autors dels continguts i la seva qualificació professional.
 • L’app s’actualitzi periòdicament i mostri la data de l’última actualització, els canvis produïts i la data de la darrera revisió dels continguts de salut.
 • Es mostri el compromís, per part dels editors, de revisar els continguts i la funcionalitat de l’app.
 • L’app adverteixi proactivament sobre les actualitzacions derivades de possibles errors o de les modificacions del funcionament o dels seus continguts de salut.
 • Es proporcioni informació sobre les fonts de finançament, promoció i patrocini de l’app.
 • S’indiquin les fonts de les que s’extreu la informació, per tal de garantir uns continguts fiables i segurs.
 • Es detalli informació sobre el correcte maneig de l’aplicació i sobre les precaucions que cal prendre.
 • L’app permeti desactivar o saltar la publicitat.
 • Abans de la descàrrega de l’app, s’informi sobre les dades de l’usuari que es recolliran, per a què s’usaran i si es compartiran amb tercers.
 • L’app informi als usuaris sobre si utilitza altres recursos del dispositiu mòbil i sobre si té accés a comptes d’usuari o perfils a xarxes socials.
 • L’app disposi de mecanismes de protecció de la informació personal subministrada, tant durant el seu ús com en la seva posterior eliminació, per tal d’evitar accessos no autoritzats.

En aquesta línia, tot i no disposar d’una reglamentació oficial que acrediti les apps de salut, disposem d’alguns segells de qualitat, com són el britànic National Health Service, que ha donat com ha resultat la Health Apps Library amb 132 apps acreditades, i el Distintivo AppSaludable creat per lAgencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, que ha donat com a resultat el Catàleg d’aplicacions mòbils de salut, on hi ha 11 apps acreditades i 32 en procés. A més, recentment, tenint en compte que, tal i com va subratllar el cirurgià Richard Brady (@researchactive) en la seva intervenció a la   6ª Conferència Europea Anual de Health 2.0, tan sols un 56% de les apps de salut estan validades científicament, el Col·legi de Metges Britànic ha establert per normativa que els metges només puguin recomanar apps que hagin estat validades per la comissió Europea.

Per altra banda, a nivell espanyol, també tenim lescala iSYSCore de la Fundació iSYS que, tal i com vam comentar en el post ‘La mHealth, eines per millorar la salut de les persones’, va ser el punt de partida per a confeccionar el TOP 20 ranking iSYS. A més, la Fundació TicSalut està elaborant un marketplace dhomologació dapps de salut, per tal que ciutadans i professionals de la salut trobin apps de salut homologades.

Share Button