Go to Top

LINKEDIN, UN IMPRESCINDIBLE PER A LES INSTITUCIONS CIENTÍFIQUES

 

A l’era de la informació i la comunicació, on tots tenim accés a les eines que ens ajuden a construir la nostra identitat digital, la web 2.0 s’ha convertit en un imprescindible per a tot tipus d’institucions, incloses les institucions científiques, que treballarà en pro de la seva marca. I és que, seguint les paraules d’ Àlex López (@retailmeeting), “Internet i les xarxes socials tenen els mateixos metres quadrats que qualsevol multinacional” i tota organització ha de saber aprofitar-ho.

Cal tenir en compte que Internet és la principal font d’informació de la nostra societat i que Google és un dels cercadors més usats. Per aquests motius, podem dir que si una institució no apareix a Google no existeix. A més, com que el gegant dels cercadors dóna importància a les xarxes socials, tenir-hi presència posiciona i si una institució no les utilitza, segur que ho farà la seva competència.

LinkedIn, amb 380 milions d’usuaris a nivell mundial, és una de les xarxes socials a les que Google  dóna més importància i és recomanable que les institucions hi tinguin el seu perfil. LinkedIn les ajudarà a tenir més visibilitat, a establir relacions que els ajudaran a generar grans oportunitats, a cohesionar els seus treballadors i partners i a atraure nous públics sota la mateixa marca.

Tota institució en el camp de la recerca que vulgui tenir presència a LinkedIn ha de saber aprofitar cadascuna de les seves opcions i novetats, com, per exemple, multiplicar el tràfic de les publicacions realitzades mitjançant l’aplicació Pulse i Slideshare connectades a LinkedIn donant així més protagonisme a les imatges i publicacions de gran format.

Aquest post és un resum del taller que Margarida Mas va impartir al Campus Gutenberg 2015 com a continuació de la passada edició del Campus Gutenberg 2014, on Margarida Mas va impartir un taller sobre LinkedIn per a comunicadors científics.

Share Button